Dygestoria nastołowe NF X 15-211 MINI

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

 • Filtr z węglem aktywnym dla oparów organicznych
 • Mały rozmiar
 • Zbiornik retencyjny
 • Welometr
 • Pokrywy ochronne
 • Zegar
 • Wylot do pobrania próbek
 • Przezroczyste szyby
 • Ręczna pompa PMAF
Dygestoria NF X 15-211 MINI charakteryzują się aktywną zdolnością adsorpcji filtrów węglowych i niezawodnym systemem filtracji w postaci filtra molekularnego ( aktywny filtr węglowy) lub filtr HEPA. Urządzenia te  są testowane i posiadają certyfikat NF X 15-211. Dygestorium Ecosafe w wersji mini został wykonany z myślą o zadbaniu o ograniczonej przestrzeni.

Cechy charakterystyczne:

 • Urządzenie wykorzystuje technologia labopur
 • Dygestorium można umieścić na blacie lub stole warsztatowym
 • Opary zamknięte są w obudowie a następnie usuwane przez wbudowany filtr molekularny
 • Lampka ostrzegawcza zapewnia dobre funkcjonowanie systemu wentylacji
 • Przednie okno sterowania wskazuje, czy filtr jest wewnątrz i dobrze dostosowany do Twoich potrzeb.
 • Dygestorium wyposażone jest w aktywny filtr węglowy o wysokiej wydajności ( filtr przeciwpyłowy, wydajność 92% dla cząstek > 3 µm).
 • Łatwa wymiana aktywnego filtra węglowego
 • Zintegrowana rynna 
 • Dygestoria nastołowe są gotowe do użycia

 Dane techniczne modeli:

Dane techniczne H 200 H 300 H 400 H 500 H 1300 H 1500 H 2300 H 2500 H 3500
Wymiary zewnętrzne (wys, szer, dł)
[mm]
980x600
x620
720x800
x620
980x800
x620
120x090
x740
1200x1000
x740
1200x1000
x740
1200x1300
x740
1200x1300
x740
1200x1600
x740
Wymiary wewnętrzne (wys, szer, dł)
[mm]
700x577
x580
440x777
x795
700x777
x580
920x877
x700
920x977
x700
920x977
x700
920x1277
x700
920x1277
x700
920x1577
x700
Wewnętrzna pojemność obudowy [m3] 0,23  0,17 0,32  0,5  0,68  0,68  0,9  0,9  1,1 
Napięcie [V] 220-240  220-240  220-240  220-240  220-240  220-240  220-240  220-240  220-240 
Moc [wat] 47 47 47 94 47 94 47 94 94
Natężenie
[A]
0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4
Poziom dźwięku
[dB]
43 49 49 51 49 51 49 51 51
Zbiornik retencyjny zawiera
Welometr zawiera
Pokrywy ochronne 2 2 2 2 4 4 4 4 4
Oświetlenie LU20 LU34 LU40 LU50 LU135 LU135 LU235 LU235 LU335
Zegar zawiera
Wylot do pobierania próbek zawiera
Przezroczyste szyby zawiera
Aktywny
filtr węglowy dla oparów organicznych
ORG200
11 KG
ORG300
14 KG
ORG400
14 KG
ORG500
14 KG
ORG1300
14 KG
ORG1500
22 KG
ORG2300
14 KG
ORG2500
22 KG
ORG3500
22 KG
Aktywny
filtr węglowy dla oparów żrących
COR200
11,5 KG
COR300
15 KG
COR400
15 KG
COR500
23 KG
COR1300
15 KG
COR1500
23 KG
COR2300
15 KG
COR2500
23 KG
COR3500
23 KG

Model Moc Napięcie Wymiary
H200 47 wat 220-240 V 980x600x620mm (wys X szer X dł)
H 300 47 wat 220-240 V 720x800x620mm (wys X szer X dł)
H 400 47 wat 220-240 V 980x800x620mm (wys X szer X dł)
H 500 94 wat 220-240 V 120x090x0740mm (wys X szer X dł)
H 1300 47 wat 220-240 V 1200x1000x740mm (wys X szer X dł)
H 1500 94 wat 220-240 V 1200x1000x740mm (wys X szer X dł)
H 2300 47 wat 220-240 V 1200x1300x740mm (wys X szer X dł)
H 2500 94 wat 220-240 V 1200x1300x740mm (wys X szer X dł)
H 3500 94 wat 220-240 V 1200x1600x740mm (wys X szer X dł)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.