Dygestorium laboratoryjne LabAirTec

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • System Bypass
 • Łatwe do demontażu i odkażania moduły
 • Wskaźnik usuwania emisji
 • Szuflada z mediami
 • Wysoka wydajność
 • Łatwe użytkowanie
 • Laminarny przepływ powietrza
 • Stały wskaźnik napowietrzania
 • Opcja zainstalowania wskaźnika kontroli objętości powietrza
 • Opcja automatycznego ogranicznika frontowego
 • Opcja aktywnego wlotu powietrza

LabAirTec jest  technicznie dojrzałym, bezpiecznym, a także łatwym w działaniu dygestorium, które gwarantuje wolne od ryzyka i wygodne środowisko pracy.

Dygestoria LabAirTec to bezpieczeństwo w perfekcji, a wskaźniki ich wydajności są o wiele lepsze niż te, które są zawarte w normie DIN EN 14175.

Wersja standardowa posiada system Bypass, który dzięki szczelinom wlotowym zapewnia laminarny przepływ powietrza oraz stały wskaźnik napowietrzania wnętrza dygestorium.

Opatentowany moduł wyciągu powietrza zwiększa wskaźnik usuwania emisji. Moduły są łatwe do demontowania co usprawnia odkażanie.

Dodatkowo wszystkie funkcje kontrolne i monitorujące, interfejs i system bypass są zintegrowane w ramie.

Szuflada z mediami zapewnia wysokie bezpieczeństwo przy instalacji oraz użytkowaniu. Szuflada zapewnia rozdzielenie części związanych z aerodynamiką i instalacją.

Istnieje możliwość poszerzenia wersji standardowej o dodatkowe opcje:

Kontrola przepływu objętości powietrza- wskaźnik kontroli objętości powietrza zależna od warunków zwiększa poziom bezpieczeństwa

Automatyczny ogranicznik frontowy- zwiększa bezpieczeństwo oraz systematyczną redukcję kosztów operacyjnych

Aktywny wlot powietrza-optymalizuje bezpieczeństwo i redukuje objętość wydmuchiwanego powietrza. 

 

Podstawowe wymiary:

wysokość: 2600 mm, 2400 mm

szerokość: 1200 mm, 1300 mm, 1800 mm

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.