PL EN

System UltraSpeed Pro

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Intuicyjny system wiadrowy z mopem i prasą
  • Wysokochłonne mopy
  • Mopy jedno i wielorazowego użytku z poliestrowych mikrowłókien
  • Kompaktowe podwozie
  • Bezdotykowe wyciskanie mopów
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
  • Do utrzymania czystości posadzek, ścian, sufitów
System UltraSpeed Pro umożliwia najłatwiejsze i najbardziej efektywne utrzymanie czystości posadzek, ścian, sufitów w środowiskach kontrolowanych. Dzięki zastosowaniu ergonomicznych rozwiązań pozwalających obniżyć koszty system UltraSpeed znacząco przyspiesza sprzątanie oraz poprawia jego efektywność. System ten doskonale sprawdzi się do stosowania w branży farmaceutycvznej, producentów sprzętu medycznego, branży biofarmaceutycznej, opieki zdrowotnej oraz mikroelektrobnicznej.

CE UltraSpeed Pro przewyższa tradycyjne systemy wiadrowe z wyciskarką pod każdym względem. Wszystkie elementy CE można dowolnie sterylizować w autoklawie, a mopy z poliestrowych mikrowłókien strzępią się minimalnie i zapewniają wysoką skuteczność czyszczenia.

System umożliwia także bezdotykowe wyciskanie mopów, co znacznie zmniejsza ryzyko przenoszenia zanieczyszczeń jednocześnie kontrolując wilgotność mopa na potrzeby dezynfekcji i usuwania zanieczyszczeń. Kompaktowe podwozie doskonale nadaje sie do obiektów o ograniczonych możliwościach przechowywania a na dodatek jest lekkie i ergonomiczne.

System CE UltraSpeed Pro został zaprojektowany w oparciu o najnowsze technologie co sprawia, że jest prosty w użyciu, dość elastyczny,  czyści trudnodostępne obszary i zapewnia najwyższą skuteczność czyszczenia w pomieszczeniach typu cleanroom. Mopy zostały przetestowane przez niezależne zewnętrzne laboratorium pod względem skuteczności usuwania zanieczyszczeń i strzępienia się. Skuteczność czyszczenia mopem okazała się większa niż 4- krotność wskaźnika redukcji log, a pod względem strzępienia się mopy zostały zakwalifikowane do kategorii 1 zgodnie z IEST-RP-CC-003.4.

System CE UltraSpeed Pro został porównany z tradycyjnym systemem mopów, włącznie z mopami paskowymi, a przeprowadzone testy potwierdziły, że system jest najlepszym wyborem, jeśli zależy nam na skutecznym czyszczeniu i kontroli zanieczyszczeń.

Mopy jednorazowego użytku składają się w 100% z mieszanki poliestru i poliestrowych mikrowłókien, są wstępnie przygotowane i mają skuteczne właściwości czyszczące dzięki wytłoczonemu wzorowi, który ma styczność z powierzchnią. Oba rodzaje mopów łatwo i płynnie przesuwają się po powierzchni i strzępią się minimalnie podczas użycia, pozostawiając śladowe ilości cząsteczek na powierzchni.
Model Opis
CE UltraSpeed Pro System dwuwiadrowy 15 i 30 litrów

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.