PL EN

Wagosuszarka seria MB

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Łatwa obsługa
 • Podświetlany wyświetlacz LCD
 • Interfejs RS232
Cechy wagosuszarki MB 23:
 • Dostępne programy: Procentowa zawartość wilgotności, procentowa zawartość masy suchej, ważenie
 • Podświetlany LCD
 • Zasilacz AC
 • Port RS232
 • Konstrukcja: wzmocnione tworzywo ABS
 • Osłona wyświetlacza
 • Uchwyt na próbki
 • Kompaktowa obudowa
 • Grzałka na podczerwień
 • Manualna lub automatyczna regulacja czasu suszenia
 • Klawiatura w języku polskim


Wagosuszarka MB 25
charakteryzuje się wyjątkową wydajnością, elastyczną konfiguracją oraz niezawodnymi wynikami. Umożliwia precyzyjne oznaczanie zawartości wilgotności. Wyposażona jest w duży podświetlany wyświetlacz LCD, port komunikacyjny RS232. Zakres nośności wynosi do 110g, zaś odczyt do 0,005g/0,05%.

Cechy wagosuszarki MB 25:

 • Dostępne programy: Procentowa zawartość wilgotności, procentowa zawartość masy suchej, ważenie
 • Podświetlany LCD100-240 VAC / 50-60 Hz
 • Port RS232
 • Wzmocnione tworzywo ABS
 • Osłona wyświetlacza i klawiatury
 • Uchwyt na próbki
 • Kompaktowa obudowa
 • Grzałka na podczerwień
 • Manualna lub automatyczna regulacja czasu suszenia
 • Klawiatura w języku polskim

Wagosuszarka halogenowa MB 27 zapewnia precyzyjne oznaczanie zawartości wilgotności. Posiada duży podświetlany wyświetlacz LCD, port komunikacyjny RS232. MB27 to szybka i prosta w obsłudze wagosuszarka halogenowa w dobrej cenie.


Cechy wagosuszarki MB 27
:

 • Dostępne programy: procentowa zawartość wilgotności, procentowa zawartość masy suchej, ważenie
 • Podświetlany wyświetlacz LCD
 • Zasilacz AC
 • Port RS232
 • Wzmocnione tworzywo ABS
 • Osłona wyświetlacza i klawiatury
 • Uchwyt na próbki
 • Kompaktowa obudowa
 • Grzałka na podczerwień
 • Manualna lub automatyczna regulacja czasu suszenia
 • Klawiatura w języku polskim


Dane techniczne:

Model MB27 MB25 MB23
Obciążenie maksymalne 90 g 110 g
Dokładność odczytu 0,01%/0,001 g 0,05%/5 mg 0,1%/ 0,01g
Powtarzalność
(odch. stand.)
0,2% (3 g próbka)
0,05% (10 g próbka)
0,2% (3g próbka)
0,05% (10g próbka)
0,3% (3g próbka)
0,2% (10g próbka)
Wielkość próbki Typowa: 3g – 20g minimum: 0,5g Typowa: 3g - 20g typowo, minimum: 0,5g
Interfejs Dwukierunkowy RS232 Dwukierunkowy RS232
Timer 1-99 minut, 30-sekundowe przyrosty do 60 minut
Zakres tarowania Przez odejmowanie
Element grzejny Lampa halogenowa Grzałka na podczerwień
Zakres temperatur 0 °C do 160 °C w krokach co 5 °C 50 °C do 160 °C w krokach co 5 °C
Zasilanie/Moc 100 do 240 VAC, 50/60 Hz, AC Adapter (w zestawie) 100 do 240 VAC, 50/60 Hz
Temperatura pracy Od +5°C do + 40°C
Typ wyświetlacza Podświetlany LCD
Jdednostki miary %; gram gram
Wyświetlane wyniki % wilgoci lub % ciał stałych lub wagi [g], temperatura, czas
Wielkość szalki 90 mm
Wymiary
(Dł.xWys.x Szer)
280 x 127 x 165 mm
Masa netto 2,3 kg
Nr katalogowy 30251541 80253387 80253386Model Dokładność odczytu
MB 23 0,1%/ 0,01g
MB 25 0,05%/5 mg
MB 27 0,01%/0,001 g

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.