PL EN

Wagosuszarka MB 120

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Funkcja SmartGuide™
  • 4 wbudowane profile suszenie
  • Grzałka halogenowa
  • Konfigurowalne kryteria wyłączenia
Wagosuszarka MB 120 firmy Ohaus podnosi standard wykonywania pomiarów poprzez zaawansowaną technologię jej wykonania.
Zawartość wilgoci wpływa na wszystko, czego używamy na codzień. Dzięki sztandarowemu urządzeniu MB120 wyposażonemu w elementy umożliwiające wykonanie rutynowych i zaawansowanych pomiarów cały proces przebiega znacznie szybciej oraz łatwiej i jest bardziej skuteczny. Model MB 120 umożliwia badanie większej ilości zgromadzonych próbek oraz uzyskiwanie dostępu do zapisanych danych.

Cechy urządzenia:
  • Dostępne programy: procentowa zawartość wilgotności, stosunek wilgotności do suchej masy, procentowa zawartość masy suchej, ważenie
  • Kolorowy ekran dotykowy TFT 4,3"
  • Przewód zasilający (w zestawie)
  • Metalowa podstawa, górna część obudowy z ABS, grzałka halogenowa, podstawa szalki ze stali nierdzewnej, uchwyt szalki ze stali nierdzewnej, osłona ochronna
  • Siedem kryteriów wyłączenia (ręczne, czasowe, autofree %/s, autofree mg/s, A30, A60 i A90), cztery profile suszenia (standardowy, szybki, rampowy i krokowy)
  • 100 metod i 1000 wyników badań dla wszystkich metod, zakres temperatur suszenia 40–230°C (w odstępach co 1°C), obsługa w 14 językach


Dane techniczne:

Model MB 120
Obciążenie maksymalne 120 g
Dokładność odczytu 0.01 % / 0.001 g
Powtarzalność (odch. stand.) 0,05% (próbka 3 g)
0,015% (próbka 10 g)
Wielkość próbki 0,5 g – 120 g
Kryteria rozłączenia Ręcznie; Czasowo; Automatycznie - ustawiona utrata masy w czasie; Dowolnie wybrana - użytkownik definiuje utratę masy w czasie; Użytkownik niestandardowy Ustaw Wilgotność% Strata/Czas
Osłona ochronna W zestawie
Profile grzewcze Standard; Rampa; Krok; Szybkość
Przedział wilgotności 0,01% do 100%, (od 0,01% do 1000% w trybie odzysku)
Biblioteka testów 100 (przechowywanie do 100 metod i 1000 wyników badań dla wszystkich metod)
Wyjście RS232, host USB, urządzenie USB
Element grzejny Halogen
Zakres temperatur od 40° do 230°C (skoki o 1°C)
Zasilanie 230V
Temperatura pracy 10 – 40°C
Typ wyświetlacza 4.3” ekran dotykowy TFT, 109 mm, QVGA,
Jednostki miary gram;  %MC;  %RG;  %DC
Wyświetlane wyniki %wilgoci, %sucha pozostałość, stosunek wilgoci do suchej masy, czas, temperatura, waga, nazwa metody, krzywa suszenia i dane
Wielkość szalki 90 mm
Wymiary (szer. × wys. × gł.) 211 × 180 × 355 mm
Masa netto 5,23 kg
Ciężar transportowy 8,35 kg
Nr katalogowy 30241169

Model Dokładność odczytu
MB 120 0.01 % / 0.001 g

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.