PL EN

Wagi anlityczne Adventurer Analytical

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Ekran dotykowy
 • Dwa porty USB
 • Osłona przeciwwiatrowa
 • Krótki czas stabilizacji
 • Kalibracja wewnętrzna lub AutoCal
 • Zegar czasu rzeczywistego z danymi GLP/GMP
 • Solidna konstrukcja
 • 9 trybów pracy
Dzięki zastosowaniu innowacyjnych funkcji oraz praktycznej i nieskomplikowanej procedurze ważenia waga OHAUS Adventurer posiada wszystkie potrzebne rozwiązania do rutynowych pomiarów. 

Wyposażona jest w kolorowy ekran, dwa porty USB, doskonałą osłonę przeciwwiatrową i wiele innych elementów dzięki którym urządzenie jest najbardziej kompleksową wagą w swojej klasie. 

Cechy urządzenia:
 • Stabilność, dokładność i szybkość działania zapewniają optymalne wyniki ważenia - te trzy właściwości gwarantują spełnienie najważniejszych warunków rutynowego ważenia w laboratorium: szybko uzyskane, poprawne wyniki, na których można polegać
 • Kolorowy ekran dotykowy i różne możliwości połączeń jako wyznacznik nowoczesnego ważenia - kolorowy ekran dotykowy o szerokim kącie widoczności zapewnia dostęp do wszystkich programów wagi Adventurer. Podwójne porty USB oraz możliwość zapisywania danych do GLP/GMP pomagają monitorować i raportować dane. 
 • Osłona przeciwwiatrowa nie zajmuje wiele miejsca i usprawnia pracę w laboratorium - dwuczęściowe, montowane od góry drzwi osłony przeciwwiatrowej po otwarciu zajmują mniej miejsca z tyłu wagi i szybko się otwierają na obie strony, ułatwiając umieszczanie próbek. 
 • Wydajne ważenie- wyniki ważenia uzyskiwane w rytunowych zadaniach są stabilne i miarodajne
 • Czas stabilizacji - krótki czas stabilizacji wagi Adventurer zwiększa produktywność w laboratorium
 • Kalibracja - AutoCal ( wbudowany wewnętrzny system kalibracji) lub kalibracja zewnętrzna (tradycyjna ręczna metoda kalibracji) 

Dane techniczne AX124 AX224 AX324 AX223 AX423 AX523 AX422 AX822 AX1502 AX4202 AX5202 AX2201 AX4201 AX8201
Zewnętrzna kalibracja Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak
Zakres ważenia  120 g 220 g 320 g 220 g 420 g 520 g 420 g 820 g 1520 g 4200 g 5200 g 2200 g 4200 g 8200 g
Odczyt  0,0001 g 0,001 g 0,01 g 0,1 g
Powtarzalność  weryfikacji 0,001 g 0,01 g / 0,1 g / 1 g
Czas stabilizacji ≤3s ≤2 s ≤1,5 s ≤1,5 s
Typowa masa minimalna  0,2 g 0,2 g 0,2 g 2 g 2 g 2 g 20 g 20 g 20 g 20 g 20 g 200 g 200 g 200g
Optymalna masa minimalna  0,082 g 0,082 g 0,082 g 0,82 g 0,82 g 0,82 g 8,2 g 8,2 g 8,2 g 8,2 g 8,2 g 82 g 82 g 82 g
Wielkość szalki 
Ø90 Ø90 Ø90 Ø130 Ø130 Ø130 175 x 195 mm
Model Zakres ważenia [g]
AX124 120 g
AX224 220 g
AX324 320 g
AX223 220 g
AX423 420 g
AX523 520 g
AX422 420 g
AX822 820 g
AX1502 1520 g
AX4202 2200 g
AX5202 4200 g
AX2201 2200 g
AX4201 4200 g
AX8201 8200 g

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.