PL EN

Automatyczne titratory Titrex ACT2

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Kompaktowy i modułowy
 • Łatwy w użyciu
 • Kompleksowe raporty
 • Zapis do 30 programów
 • Wymiary 291 x 315 x 465 mm
 • Możliwość zainstalowania do 4 biuret
Titrator Titrex ACT został zaprojektowy, aby w prosty i precyzyjny sposób spełniać najszerszy zakres miareczkowania potencjometrycznego: miareczkowania kwasowo-zasadowego, redoks, argentometrycznego i kompleksometrycznego.

Główne cechy:

KOMPAKTOWE I MODUŁOWE W TYM SAMYM CZASIE: Titrex ACT to kompaktowy i modułowy instrument. Można go dowolnie konfigurować, dlatego jest on dostosowany do stale zmieniających się wymagań laboratoryjnych. Biurety do roztworów titrantowych i pomp perystaltycznych do reagentów pomocniczych można w dowolnym momencie zintegrować z systemem.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA: wystarczy wykonać podłączenie Titrex ACT do komputera.

ŁATWE W UŻYCIU: szeroki wyświetlacz graficzny zawiera wszystkie komunikaty i ikony, które sprawiają, że Titrex ACT jest niezwykle łatwy w użyciu. Titrator prowadzi użytkownika w każdej fazie programowania, analizie i interpretacji danych.

GRAFIKA ON-LINE: podczas procesu miareczkowania grafika jest wyświetlana w czasie rzeczywistym, dzięki czemu operator jest natychmiast informowany o analizie.

GLP: każdy raport analityczny uzyskany za pomocą Titrex jest kompletny i zawiera raporty: nazwa firmy / instytucji i operatorów, data i godzina analizy, przykładowy kod alfanumeryczny, zużycie titranta, objętość / masa, wynik podany w żądanej jednostce (np.% G / etc. ).

OBSŁUGA Można zapisać w pamięci do 30 programów

PUNKT KOŃCOWY: miareczkowanie ze wstępnie zdefiniowaną wartością pH / mV

RÓWNOWAŻNOŚĆ: miareczkowanie z automatyczną lokalizacją równoważnych punktów / s oraz predefiniowane lub przyrostowe dodatki podczas miareczkowania (do 4 punktów równoważnych)

DAWKOWANIE: wydawanie predefiniowanych stałych objętości

CZYSZCZENIE PODKŁADU I BURETY: reagenty ładujące i płuczące pod koniec pracy

KALIBRACJA: do analizy elektrody pH i cukru (krzywa kalibracji)

Specjalne programy do enologii: 

 • PH I CAŁKOWITA KWASOWOŚĆ: przeprowadza się ją za pomocą elektrody pH (miareczkowanie punkt końcowy do pH 7,00) bez wstępnej obróbki próbki; 
 • DARMOWA I CAŁKOWITA SO2: jest wykonywana z podwójną elektrodą platynową, bez wstępnej obróbki próbki. Po podzieleniu porcji próbki w odpowiednich naczyniach do miareczkowania (ręcznie lub przez automatyczny poziom), analiza obejmuje automatyczne dodawanie reagentów pomocniczych (H2SO4 i NaOH) za pomocą pomp perystaltycznych, z automatyczną kontrolą czasu oczekiwania ( reakcja alkaliczna dla całkowitego SO2). Wolną, całkowitą i połączoną analizę SO2 można również wykonać na tej samej próbce (podwójny rozpruwacz)
 • REDUKCJA CUKRÓW: analizę przeprowadza się za pomocą miareczkowania redoks elektrodą platynową na odbarwionej i rozcieńczonej w próbce 25 g / l. Po porcjowaniu próbek (5 ml) ręcznie w odpowiednich naczyniach do miareczkowania, analizę można przeprowadzić przez wcześniejsze utlenienie próbki. 

Stosuje się następujące dwie metody: 

 • Przykładowe utlenianie na płycie grzewczej, dostępne w zestawie do utleniania 
 • Automatyczne utlenianie z podgrzewanym próbnikiem; analiza cukrów redukujących może być w pełni automatyczna (w tym utlenianie), tj. bez potrzeby działania operatora. 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE SPRZĘTU 

 • Moduł sterujący: Szeroki, przejrzysty i wyraźny wyświetlacz graficzny, 2 wejścia dla elektrod kombinowanych: pH: 0,00 i 14,00 (0,01 pH); mV: -1999.9 i + 1999,9 (0,1mV) 
 • 1 wejście do pomiaru µA 
 • 1 wejście dla elektrody odniesienia 
 • 1 wejście dla czujnika temperatury: 0 i 100 ° C 
 • Równoległe połączenie z drukarką, szeregowe połączenia RS 232 C z czytnikiem kodów kreskowych, USB z zewnętrznym komputerem, połączenie szeregowe RS 485 z biuretami, płytka próbkująca z pozycją 16/35 i opcjonalna pompa perystaltyczna. 
 • Napięcie wejściowe 24 Vdc 
 • Korpus z tworzywa sztucznego przeciw kwasom: Dostępny w dwóch rozmiarach dla modeli ACT: ACT (istniejąca wersja odpowiednia do maksymalnej konfiguracji) i ACT2 (wersja kompaktowa). 

WYMIARY 

 • TITREX ACT2: dł. X szer. X wys .: 291 x 315 x 465 mm (nie zawiera pojedynczego stojaka analitycznego) 
 •  Wyposażone w tacę oszczędzającą miejsce, umieszczoną nad urządzeniem, przystosowaną do butelek z odczynnikami. 

Biurety automatyczne 

 • Możliwe jest zainstalowanie do 4 biuret 
 • Biureta wyposażona w 48.000 silników krokowych 
 • Strzykawka z przezroczystego szkła o pojemności 10 ml i wymienna końcówka z PTFE 
 • Zawór czterodrogowy (zasysanie titranta / reagenta czyszczącego, dostarczanie titranta, strzykawka) w materiale antykorozyjnym 

POMPY  
Bardzo często proces miareczkowania wymaga dodania odczynników pomocniczych, takich jak kwas do zakwaszania, wody do rozcieńczania itp. Do maksymalnie 3 pomp perystaltycznych, pracujących razem lub oddzielnie, każdy etap procesu miareczkowania może być naprawdę automatyczny. Ostateczny wynik można uzyskać, wkładając próbkę i naciskając klawisz. 

Funkcje: 

 • Dostawa: 1 ml / sekundę 
 • Rura wewnętrzna: neopren - rura zewnętrzna: PVC i PTFE 
 • Automatyczna biureta do dozowania titrantowych reagentów 

Standardowe wyposażenie: 

 • Biureta wyposażona w 48.000 silników krokowych 
 • Zawór czterodrogowy (zasysanie titranta / reagenta czyszczącego, podawanie titranta, strzykawka) 
 • 10 ml przezroczysta szklana strzykawka 

Uwaga:

 • Titrex ACT2: dodanie do 1 biurety do wersji podstawowej 


WINO
SQTV069981 TITREX ACT2 pH/TA Model automatyczny na 23 próbki  Wyposażone w: 1 biuretę, 1 pompę perystatyczną, automatyczny próbnik AS23, elektrodę pH, 100 plastikowych naczyń, rurki, kable i akcesoria, czujnik temperatury PT100.
SQTV069982 TITREX ACT2 SO2 Model automatyczny na 23 próbki  Wyposażone w: 1 biuretę, 3 pompy perystatyczne, automatyczny próbnik AS23, podwójną elektrodę pH, 100 plastikowych naczyń, rurki, kable i akcesoria, czujnik temperatury PT100.
SQTV069983 TITREX ACT2 pH/TA/SO2 Model automatyczny na 23 próbki  Wyposażone w: 2 biurety, 3 pompy perystatyczne, automatyczny próbnik AS23,  elektrodę pH,podwójną elektrodę dla SO2, 100 plastikowych naczyń, rurki, kable i akcesoria, czujnik temperatury PT100.
SQTV069986 TITREX ACT2 pH/TA Model mikro na 23 próbki  Wyposażone w: 1 biuretę, brak pompy perystatycznej, automatyczny próbnik AS23,  mikro elektrodę pH, 50 plastikowych naczyń,40 magnetycznych mieszadeł, rurki, kable i akcesoria.
SQTV069987 TITREX ACT2 SO2 Model mikro na 23 próbki  Wyposażone w: 1 biuretę, 2 pompy perystatyczne, automatyczny mikro próbnik AS23, mikro  elektrodę SO2, 50 plastikowych naczyń,40 magnetycznych mieszadeł, rurki, kable i akcesoria.
SQTV069988 TITREX ACT2 pH/TA/SO2 Model mikro na 23 próbki  Wyposażone w: 2 biurety, 2 pompy perystatyczne, automatyczny mikro próbnik AS23,  mikro elektrodę pH, 50 plastikowych naczyń,40 magnetycznych mieszadeł, rurki, kable i akcesoria.
Model Opis
SQTV069981 TITREX ACT2 pH/TA Model automatyczny na 23 próbki 
SQTV069982 TITREX ACT2 SO2 Model automatyczny na 23 próbki
SQTV069983 TITREX ACT2 pH/TA/SO2 Model automatyczny na 23 próbki
SQTV069986 TITREX ACT2 pH/TA Model mikro na 23 próbki
SQTV069987 TITREX ACT2 SO2 Model mikro na 23 próbki
SQTV069988 TITREX ACT2 pH/TA/SO2 Model mikro na 23 próbki

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.