Spektrofotometr XD7500

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Wysokiej jakości układ optyczny z wiązką odniesienia
  • Automatyczne rozpoznawanie testu za pomocą wewnętrznego czytnika kodów kreskowych
  • Automatyczne wykrywanie typu kuwety
  • Wsparcie analitycznego zapewnienia jakości
Spektrofotometr XD 7500  to jeden z najnowocześniejszych takich urządzeń. Ze względu na wiele parametrów technicznych, takich jak automatyczne rozpoznawanie testu za pomocą kodu kreskowego czy ponad 150 wstępnie zaprogramowanych programów Lovibond, idealnie nadaje się do rutynowej lub spektralnej analizy.

Charakterystyka:
  • Spektrofotometr XD 7500 jest wyposażony w technologię wiązki referencyjnej odpowiednio VIS lub UV 
  • Każdy z ponad 150 programów Lovibond jest rozpoznawany po kodzie kreskowym, a także po typie kuwety.
  • Standardowe procedury analityczne zapewniania jakości umożliwiają weryfikację fotometru, całego systemu (w tym metodologii chemicznej) oraz weryfikację efektów matrycy
  • Urządzenia posiadają funkcję przypisywania haseł i maksymalnie trzech różnych poziomów uprawnień
  • Pomiar transmisji i absorpcji, skanowanie widmowe, analiza kinetyki, a także tworzenie programów zdefiniowanych przez użytkownika.
  • Dostępne są różne wersje z Ethernetem, USB B, USB A dla pamięci zewnętrznej, klawiatury, skanera kodów kreskowych i drukarki.
Dane techniczne XD7000
Optyka Monochromator siatkowy z wiązką odniesienia i dzielnikiem wiązki po szczelinie wyjściowej
Pomiary Pomiar stężenia, pomiar pojedynczej i wielu długości fali absorbancji oraz % transmisji, kinetyka, widmo
Zakres długości fali 190 - 1100 nm
Rozdzielczość długości fali 1 nm
Dokładność długości fali ± 1 nm na wszystkich pikach holmu
Powtarzalność długości fali ponad 0,5 nm
Zakres spektralny 4 nm
Zakres fotometryczny -3,3 - +3,3 Abs
Szybkość skanowania 700 - 2000 nm / min
Światło rozproszone <0,05% transmisja przy 340 i 408 nm
Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz 7 ”o wysokim kontraście
Automatyczne kuwety Okrągłe kuwety: 13, 16 i 24 mm; Kuwety prostokątne: 10, 20 i 50 mm
Automatyczne sprawdzanie Autotest przy każdym włączeniu: test pamięci, procesora, interfejsu wewnętrznego, lampy filtracyjnej i dodatkowej kalibracji każdej długości fali
Zasilacz Baterie buforowe (4 x AA), zasilacz z kablem
Model Opis
Spektrofotometr XD7500 Pomiar 150 parametrów, technologia VIS/UV

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.