PL EN

Mierniki SevenCompact™/SevenCompact™ Duo

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Pomiar potencjału redox, stężenia jonów
  • Prosta kalibracja
  • 8 grup buforów pH
  • Zapis nawet do 2000 pomiarów
  • Łatwa obsługa urządzenia
  • Możliwość wprowadzania jonów rodzajowych
  • EasyDirect™

Mierniki SevenCompact™ to urządzenia służące do pomiaru potencjału redoks oraz stężenia jonów. Zmiana trybów przed, podczas lub po wykonaniu pomiaru jest proste i odbywa się za naciśnięciem jednego przycisku.

Naciśnięcie jednego przycisku — READ lub CAL — powoduje rozpoczęcie pomiaru lub kalibracji z trzema możliwościami osiągnięcia punktu końcowego.

Czasowy punkt końcowy oznacza osiągnięcie punktu końcowego po upływie interwału zdefiniowanego przez użytkownika

Dostępnych jest osiem predefiniowanych grup buforów pH zapewniających duży stopień elastyczności. Istnieje również możliwość tworzenia własnych grup buforów.

Osiem najczęściej stosowanych rodzajów jonów jest wstępnie zaprogramowanych dla zapewnienia maksymalnej wygody ustawień. W pozostałych przypadkach istnieje możliwość wprowadzenia jonów rodzajowych o różnych ładunkach, aby mieć pewność, że nachylenie zostanie wyznaczone prawidłowo.

 

Porównanie dostępnych modeli:

Dane techniczne S220 S230 S213
Zakres pomiarowy -2.00 do 20 pH
-2000.00 do 2000 mV
1,00E-9 – 9,99E+9 stęż. Jonów
-30,0 do130,0°C
0,001 μS/cm – 1000 mS/cm
-30,0 do 130,0°C
-2,000 – 20,000 pH
2000,0 – 2000,0 mV
0,001 µS/cm – 1000 mS/cm
-30,0 do 130,0°C
Rozdzielczość 0,001/0,01/0,1 pH
0,1/1 mV
± ostatnia cyfra znacząca
0,1°C

0,001 – 1 μS/cm
0,1°C
0,001/0,01/0,1 pH
0,1/1 mV
0,001 – 1 µS/cm
0,1°C
Dokładność ± 0,002 pH
0,1 mV
± 0,5%
± 0,1°C
± 0,5%
± 0,1°C
±0,002 pH
±0,1* mV
±0,5%
±0,1°C
Kalibracja Maks. 5 punktów, 8 predefiniowanych grup buforów i 1 definiowana przez użytkownika Maks. 5 punktów, 8 predefiniowanych grup buforów i 1 definiowana przez użytkownika Maks. 5 punktów, 8 predefiniowanych grup buforów i 1 definiowana przez użytkownika
Przechowywanie danych 1000 pomiarów 1000 pomiarów 2000 pomiarów
Eksport danych Pamięć USB, oprogramowanie EasyDirect™ pH Pamięć USB, EasyDirect pH Pamięć USB, drukarka, komputer (EasyDirect pH), możliwość wyboru

Model Parametr Temp. Max [oC]
S220 pH, mV, stęż jonów, temperatura 130
S230 przewodność, temperatura 130
S213 pH, mV, przewodność, temperatura 130

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.