PL EN

Miernik Mi

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Wyświetlacz LCD
 • 7 zapamiętanych buforów
 • Łatwa procedura kalibracyjna
 • Wskaźnik stabilności
 • Automatyczne przypomnienia o kalibracji
 • Automatyczna kompensacja temperatury
 • Szeroki zakres temperatur
 • Sonda MA831R
 • W zestawie zasilacz 12 VDC
 • Wymiary 230 x 160 x 95 mm
 • Waga 0,9 kg

Urządzenia serii Mi1 to zaawansowane mierniki laboratoryjne oparte na mikroprocesorowym pomiarze wskaźników. Urządzenia idealnie sprawdzą się do wszystkich potrzeb laboratoryjnych, które potrzebują szybkich i niezawodnych pomiarów. Seria Mi, oferuje rozszerzony zakres temperatur od -20 ° C do 120 ° C przy użyciu wymiennej sondy temperatury MA831R. Urządzenia wyposażone są w szereg nowych funkcji diagnostycznych, które dodają całkowicie nowy wymiar pomiaru pH, umożliwiając użytkownikowi radykalne zwiększenie wiarygodności pomiaru:

Automatyczna kompensacja temperatury dla dobrej dokładności w zmiennych temperaturach
• Łatwy do odczytania duży niestandardowy wyświetlacz LCD
• Łatwa i szybka kalibracja przyciskiem
• 7 zapamiętanych buforów (pH 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01 i 12,45) do kalibracji
• Komunikaty na wyświetlaczu LCD, aby kalibracja była łatwa i dokładna
• Wybierany przez użytkownika "czas oczekiwania na kalibrację", aby przypomnieć, kiedy konieczna jest nowa kalibracja
• Wskaźnik stabilności wyświetla monit
or, gdy odczyt się ustabilizuje

 

Dane techniczne:

Dane techniczne Mi150 Mi151 Mi160 Mi170 Mi180 Mi190
Zakres pH -2,00 do 16,00 pH -2,00 do 16,00 pH -2,00 do 16,00 pH / -2,00 do 16,00 pH /
Zakres temperatury -20,0 do
120,0 °C
-20,0 do
120,0 ° C
-20,0 do 120,0 ° C -20,0 do 120,0 ° C  -20,0 do 120,0 ° C  -5,0 do
55,0 ° C
Zakres mV / ± 699,9 mV / ± 1999 mV ± 699,9 mV / ± 1999 mV / ± 699,9 mV; ± 2000 mV /
Zakres ISE / / 0,001 do 19999 ppm / / /
Zakres EC / / / 0,00 do 29,99 μS / cm; 
30,0 do 299,9 μS / cm; 
300 do 2999 μS / cm; 
3,00 do 29,99 mS / cm;
 30,0 do 200,0 mS / cm;
 do rzeczywistej przewodności do
500,0 mS/cm
0,00 do 29,99 μS / cm;
 30,0 do 299,9 μS / cm; 
300 do 2999 μS / cm;
 3,00 do 29,99 mS / cm;
 30,0 do 200,0 mS / cm;
 do 500,0 mS / cm bez kompensacji EC *
/
Zakres TDS / / / 0,00 do 14,99 mg / l (ppm); 
15,0 do 149,9 mg / l (ppm);
 150 do 1499 mg / l (ppm); 
1,5 do 14,99 g / l (ppt);
 15,0 do 100,0 g / l (ppt); 
do 400,0 g / l 
0,0 do 14,99 mg / l (ppm); 
15,0 do 149,9 mg / l (ppm);
 150 do 1499 mg / l (ppm); 
1,50 do 14,99 g / l (ppt); 
15,0 do 100,0 g / l (ppt);
 do 400,0 g / l rzeczywistych TDS *
/
Zakres NaCl / / / 0,0 do 400,0% 0,0 do 400,0% /
Zakres O2 / / / / / 0,00 do 45,00 mg / l (ppm)
Zakres saturacji O2 / / / / / 0,0 do 300%
Rozdzielczość pH 0,01 pH 0,01 pH 0,01 pH / 0,01 pH; 0,001 pH /
Rozdzielczość Temp 0,1 ° C 0,1 ° C 0,1 ° C 0,1 ° C 0,1 ° C 0,1 ° C
Rozdzielczość mV / 0,1mV/1mV 0,1mV/1mV / 0,1 mV; 1 mV /
Rozdzielczość ISE / / 0,001 (0,001 do 9 999) ppm; 
0,01 (10,00 do 99,99) ppm;
 0,1 (100,0 do 999,9) ppm; 
1 (1000 do 19999) ppm
/ / /
Rozdzielczość TDS / / / 0,01 mg / l; 0,1 mg / l; 1,0 mg / l; 0,01 g / l; 0,1 g / l / /
Rozdzielczość O2 / / / / / 0,01 mg / l (ppm)
Rozdzielczość O2 w % nasycenia / / / / / 0,001
Dokładność pH ± 0,01 pH ± 0,01 pH ± 0,01 pH ± 0,01 pH; ± 0,002 pH ± 0,01 pH; ± 0,002 pH /
Dokładność temp. ± 0,4 ° C ± 0,4 ° C ± 0,4 ° C ± 0,4 ° C ± 0,4 ° C ± 0,4 ° C
Dokładność mV / ± 0,2 mV / ± 1 mV ± 0,2 mV / ± 1 mV ± 0,2 mV; ± 1 mV ± 0,2 mV /
Dokładność TDS / / / ± 1% odczytu ± (0,03 mg / l lub 1 cyfra) 0,01 mg / l; 0,1 mg / l; 1,0 mg / l; 0,01 g / l; 0,1 g / l /
Elektroda pH MA917B / 1 MA917B / 1 MA917B / 1 MA814DB / 1 i MA917B / 1 i MA831R MA814DB / 1 i MA917B /
Sonda temperatury MA831R MA831R MA831R MA813D / 1 4-palcowa sonda z wbudowanym czujnikiem temperatury 1 i MA831R Zawarte w sondzie
DO
Środowisko 0 do 50 ° C  maks. 95% RH 0 do 50 ° C  maks. 95% RH RS232 / USB z izolacją optyczną 0 do 50 ° C / maks. 95% RH 0 do 50 ° C 0 do 50 ° C
Impedancja wejściowa 1012 Ohm 1012 Ohm 0 do 50 ° C / maks. 95% RH / / /

Model Parametr Temp. Max [oC]
Mi 150 pH, temperatura 120
Mi 151 pH, temperatura, mV 120
Mi 160 pH, temperatura, mV, ISE 120
Mi 170 temperatra, EC, TDS, NaCl 120
Mi 180 pH, temperatura, mV, EC, TDS, NaCl 120
Mi 190 temperatura, O2, saturacja O2 55

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.