PL EN

Wieloparametrowe mierniki przenośne CyberScan

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 

 • Pomiar pH, przewodnictwa, temperatury i TDS
 • Nietonąca obudowa
 • Liniowa kompensacja temperatury (przewodnictwo)
 • Wodoodporna obudowa ochronna
 • Łatwa automatyczna kalibracja wielopunktowa
 • Automatyczna kompensacja ciśnienia i temperatury
 • Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych (AutoRange)
 • Wyłącznik oszczędnościowy (Auto-Off)
 • Zamrażanie wartości pomiarowej na wyświetlaczu
 • Autokontrola po włączeniu
 • Dostępne w kompletnych zestawach walizkowych
 • Zasilanie bateryjne

 

Wieloparametrowy miernik przenośny CyberScan służy do pomiaru pH, przewodnictwa, temperatury oraz TDS.

Aby zapewnić najlepszą rozdzielczość w pomiarach przewodności zastosowano technologię auto-ranging.

Dzięki funkcji Hold urządzenie chwilowo wstrzymuje czytanie w celu łatwego przeglądania i nagrywania.

Automatyczne wyłączanie oszczędza energię baterii po zakończeniu użytkowania.

Zastosowano auto diagnostykę z kodami wiadomości ułatwiającymi rozwiązywanie problemów.

Miernik wyposażony jest w duży, łatwy do odczytu wyświetlacz LCD zapewniający optymalny podgląd dzięki przyjaznym dla użytkownika ikonom.

Kombinowana, wieloczujnikowa sonda zanurzeniowa posiada 3-metrowy kabel dzięki czemy nie ma potrzeby zmiany trybów pomiarowych podczas pracy.

 

Porównanie dostępnych modeli: 

Dane techniczne PC 10 PC 300
Zakres pH 0,00 do 14,00 pH -2,00 do 16,00 pH
Rozdzielczość i dokładność 0,01 pH i ± 0,01 pH 0,01 pH i ± 0,01 pH
Zakres przewodności 0 do 19,99, 199,9, 1999 μS / cm; 19,99 mS / cm /
Rozdzielczość i dokładność 0,05% pełnej skali i ± 1% pełnej skali + 1 LSD /
Zakres temperatury 0,0 do 100,0 ° C -10,0 do 110,0 ° C
Rozdzielczość i dokładność 0,1 ° C i ± 0,5 ° C 0,1 ° C i ± 0,3 ° C
Liczba punktów kalibracji pH Do 3 punktów (pH 4,01, 7,00, 10,01) Do 5 punktów (pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01 i 12,45)
Liczba punktów kalibracji przewodności 4 (maksymalnie 1 na zakres)
Kompensacja temperatury Automatyczny / Ręczny (0 do 100 ° C) Automatyczny / ręczny (od 0 do 100 ° C)
Stała komórki 1.0 /
Współczynnik temperatury 2,0% / ° C /
Rozpuszczony zakres tlenu / 0 do 19,9 mg / l lub ppm
Rozdzielczość i dokładność / 0,01 mg / l, 0,1 ppm i ± 1,5% pełnej skali
Korekcja zasolenia / 0,0 do 50,0 ppt
Korekta ciśnienia barometrycznego / Od 500 do 1499 mm Hg lub od 66,6 do 199,9 kPA
Funkcje specjalne Auto-Ranging; Wskaźnik stabilności; 
Autodiagnostyka; Hold & Auto-Power Off
Wskaźnik stabilności; Autodiagnostyka; Charakterystyka elektrody; Podświetlany wyświetlacz; Hold i Auto-Power Off po 20 minutach 
Wymagania dotyczące zasilania 4 x baterie 1,4 V,> 200 godzin /

Model Temperatura [oC] Opis
PC 10 0,0 do 100,0 ° C -2 do 16,00 pH
PC 300 -10,0 do 110,0 ° C 0,00 do 14,00 pH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.