PL EN

Mierniki przenośne MW

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • pH 0.00-14.00
  • Elektroda z kablem 1 m
  • Ręczna kalibracja
  • Szybszy procesor z nowym chipsetem i płytą główną
  • Wyświetlacz dwukrotnie większy i łatwiejszy do odczytania
  • Mniejsza, lżejsza i bardziej ergonomiczna obudowa
  • Łatwiejszy do kalibrowania
  • Dłuższa żywotność baterii

 

Niedrogie, solidne i szybkie mierniki przenośne serii MW.

Są tak zaprojektowane, aby były łatwe w obsłudze, praktyczne i dokładne. Idealne do zastosowań w laboratoriach, szkołach i w terenie.
Mierniki serii MW umożliwiają pomiar pH z rozdzielczością 0,1 i 0,01 pH.

Dostarczane ą z elektrodą SE220 posiadającą złącze BNC oraz 1m kabel.

 

Porównanie dostępnych modeli:

Dane
Techniczne
Przeznaczenie Zakres pH Dokładność pH Elektroda Temperatura Wymiary Kalibrowanie
MW 100 Miernik pH 0,0-14,0 ± 0,2 pH SE220 0 do 50 ° C 145x80x40 mm /
MW 101 Miernik pH 0,0-14,0 ± 0,2 pH SE220 0 do 50 ° C 145x80x40 mm ręczny, w 2 punktach, przez przycinarki offsetowe i skośne
MW 102 Miernik pH / temperatury -2,00 do 16,00 ± 0,02 pH SE220 -5 do 70 ° C 145x80x40 mm automatyczny, 1 lub 2 punkty

Dane
Techniczne
Przeznaczenie Zasięg Rozkład Precyzja Kompensacja
Temperatury
Wymiary Rozwiązania kalibracyjne
MW 301 Miernik przewodności 0 do 1999 μS / cm 1 μS / cm  1 μS / cm ± 2% pełnej skali Automatyczneod 5 do 50 ° C 145x80x40 mm 1413 μS / cm
MW 302 Miernik przewodności 0,0 do 10,0 mS / cm 0,1 mS / cm ± 2% pełnej skali Automatyczne, od 5 do 50 ° C 145x80x40 mm 1413 μS / cm
MW 401 Miernik TDS 0 do 1990 mg / l  (ppm) 10 mg / l ± 2% pełnej skali automatyczne, od 5 do 50 ° C 145x80x40 mm 1382 mg / l 
MW 402 Miernik TDS 0,0 do 10,0 g / l (ppt) 0,1 g / l ± 2% pełnej skali automatyczne, od 5 do 50 ° C 145x80x40 mm 6,44 g / l 

Dane
Techniczne
Przeznaczenie Zakres mV Rozdzielczość Dokładność Temperatura Wymiary Elektroda ORP
MW 500 Miernik ORP ± 1000 mV 1 mV ± 5 mV 0 do 50 ° C 145x80x40 mm SE300

Dane
Techniczne
Przeznaczenie Zakres O2 Rozdzielczość Dokładność Temperatura Wymiary Kalibracja
MW 600 Miernik rozpuszczonego tlenu 0,0 do 19,9 mg / l 0,1 mg / l ± 1,5% pełnej skali 0 do 50 ° C 145x80x40 mm podręcznik na 2 punkty

Dane
Techniczne
Przeznaczenie Zakres pH Zakres EC Zakres TDS Kompensacja
Temperatury
Wymiary Kalibracja
MW 801 Miernik pH / przewodności / TDS 0,0 do 14,0 pH 0 do 1990 μS / cm 0 do 1990 ppm automatyczne, od 0 do 50 ° C 185x82x45 mm ręczny, w 1 punkcie
MW 802 Miernik pH / przewodności / TDS 0,0 do 14,0 pH 0,00 do 6,00 mS / cm 0 do 4000 ppm automatyczne, od 0 do 50 ° C 185x82x45 mm ręczny, w 1 punkcie

Model Temp. Max [oC] Wymiary Opis
MW 100 50 145x80x40 mm Miernik pH
MW 101 50 145x80x40 mm Miernik pH
MW 102 70 145x80x40 mm Miernik pH / temperatury
MW 301 50 145x80x40 mm Miernik przewodności
MW 302 50 145x80x40 mm Miernik przewodności
MW 401 50 145x80x40 mm Miernik TDS
MW 402 50 145x80x40 mm Miernik TDS
MW 500 50 145x80x40 mm Miernik ORP
MW 600 50 145x80x40 mm Miernik rozpuszczonego tlenu
MW 801 50 185x82x45 mm Miernik pH / przewodności / TDS
MW 802 50 185x82x45 mm Miernik pH / przewodności / TDS

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.