PL EN

Mierniki przenośne Mi

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Rozszerzony zakres pH -2.00 do 16.00 pH
  • Elektroda z wbudowanym czujnikiem
  • Duży wyświetlacz 
  • Żywotność baterii nawet do 500 godzin użytkowania
  • Automatyczne wyłączanie po 5 minutach nieużywania
  • Waga 260 g
  • Typ baterii 1x 9V
  • Kompaktowa obudowa
  • Prosta i szybka kalibracja

 

Miernik pH i temperatury o rozszerzonym zakresie w kompaktowej obudowie. Dołączona elektroda ma wbudowany czujnik temperatury i wzmacniacz, aby zapobiec zakłóceniom elektrycznym.Duży wyświetlacz wskazuje pH w rozszerzonym zakresie od -2.00 do 16.00 pH i jednocześnie wyświetla temperaturę od -5,0 do 105,0°C. Duży wyświetlacz ma również symbole graficzne, które poprowadzą Cię przez wszystkie operacje. Żywotność baterii liczników gwarantuje ponad 500 godzin ciągłej pracy. Po włączeniu wykonuje autotest i wyświetla procent pozostałego poziomu naładowania baterii, aby zapewnić prawidłowe warunki pracy. Kalibracja wykonywana jest automatycznie w 1 lub 2 punktach przy użyciu buforów standardowych lub NIS

Mi105 ma wskaźnik stabilności i funkcję wstrzymania, która zamraża wyświetlacz w celu łatwego i dokładnego nagrywania.

Przenośny miernik wieloparametrowy Mi106 jest idealny do pomiarów w terenie.
Dołączona kombinowana elektroda pH / ORP ma wbudowany czujnik temperatury i wzmacniacz, aby zapobiec zakłóceniom elektrycznym. Mi106 posiada wskaźnik stabilności i funkcję wstrzymania, która zamraża wyświetlacz w celu łatwego i dokładnego nagrywania.

Mi306 to wodoodporny przenośny rejestrator oparty na mikroprocesorowym przewodnictwie / TDS / NaCl / miernik temperatury. Funkcja automatycznej zmiany zakresu EC i TDS automatycznie ustawia miernik na skalę o najwyższej możliwej rozdzielczości. Funkcja Auto Endpoint (HOLD) automatycznie zatrzymuje wyświetlanie po osiągnięciu stabilnego odczytu. Pomiary są wykonywane automatycznie (ATC) lub ręcznie (MTC) z kompensacją temperatury.Możliwe jest wyłączenie kompensacji temperatury i pomiar rzeczywistej przewodności (NoTC). Mi306 umożliwia również przesyłanie danych do komputera przez port RS232.

Mi605 to przenośny, oparty na mikroprocesorach miernik rozpuszczonego tlenu z automatyczną kalibracją i kompensacją temperatury (ATC) zaprojektowany specjalnie do zastosowań do próbkowania punktowego. Pomiary rozpuszczonego tlenu mogą być wyświetlane w częściach na milion (ppm = mg / L) lub w% nasycenia.Temperatura jest wskazywana w stopniach Celsjusza od 0 do 50 ° C z rozdzielczością 0,1. Miernik automatycznie kompensuje zasolenie i wysokość po ręcznym wprowadzeniu.

Mi805 oraz Mi806 oferują połączenie pH, przewodności, całkowitej zawartości rozpuszczonych ciał stałych i pomiarów temperatury. Można wybrać zakres buforów kalibracyjnych, a także skalę temperatury (° C lub ° F).Wieloparametrowa sonda MA851D / 1 zawiera pH / EC / TDS i temperaturę, wszystkie w jednym wytrzymałym uchwycie. Inne cechy obejmują różne współczynniki TDS od 0,45 do 1,00 i zakres współczynników temperatur (ß) od 0,0 do 2,4% dla większej spójności i odtwarzalności. Wskaźnik stabilności informuje użytkownika, gdy odczyt się ustabilizuje. Funkcja automatycznego zatrzymania automatycznie zamraża odczyt w celu późniejszego przeglądania.

 

Porównanie dostępnych modeli:

Dane
Techniczne
Mi 105 Mi 106 Mi 306 Mi 605 Mi 805 Mi 806
Zakres pH -2,00 do 16,00 pH -2,00 do 16,00 pH / / 0,00 do 14,00 pH 0,00 do 14,00 pH
Dokładność pH ± 0,02 pH ± 0,02 pH / / ± 0,01pH ± 0,01pH
Zakres
Temperatury
-5,0 do 105,0 ° C -5,0 do 105,0 ° C 0,0 do 60,0 ° C 0,0 do 50,0 ° C 0,0 do 60,0 ° C 0,0 do 60,0 ° C
Dokładność
Temperatury
± 0,5 ° C do 60 ° C; ± 1 ° C na zewnątrz ± 0,5 ° C do 60 ° C; ± 1 ° C na zewnątrz ± 0,4 ° C ± 0,5 ° C ± 0,5 ° C ± 0,5 ° C
Zakres mV / -2000 do +2000 mV / / / /
Dokładność mV / ± 2 mV / / / /
Zakres EC / / 0,00 do 29,99 μS / cm; 30,0 do 299,9 μS / cm; 300 do 2999 μS / cm; 3,00 do 29,99 mS / cm; 30,0 do 200,0 mS / cm; do rzeczywistej wartości EC do 500,0 mS / cm / 0 do 3999 μS / cm 0,00 do 20,00 mS / cm
 Zakres TDS / / 0,00 do 14,99 mg / l; Od 15,0 do 149,9 mg / l; 150 do 1499 mg / l; 1,50 do 14,99 g / l; 15,0 do 100,0 g / l; do 400,0 g / l rzeczywistego TDS / 0 do 1999 ppm 0,00 do 10,00 ppt
Zakres NaCl / / 0,0 do 400,0% / / /
Dokładność NaCl / / ± 1% odczytu / / /
Zakres 02 / / / 0,0 do 45,00 mg / l (ppm) / /
Dokładność O2 / / / ± 1,5%
Pełnej skali
/ /Model Temp. Max [oC] Wymiary Opis
Mi 105 105 200 × 85 × 50 mm Pomiar: pH, temperatury
Mi 106 105 200 × 85 × 50 mm Pomiar: ph, temperatury, mv,
Mi 306 60 200 × 85 × 50 mm Pomiar: temperatury, EC, TDS, NaCl
Mi 605 50 200 × 85 × 50 mm Pomiar: temperatury, O2
Mi 805 60 200 × 85 × 50 mm Pomiar: pH, temperatury, EC, TDS,
Mi 806 60 200 × 85 × 50 mm Pomiar: pH, temperatury, EC, TDS,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.