PL EN

Testery flok ET

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Łatwa obsługa i solidna konstrukcja
 • Zaprojektowany do użytku na stole laboratoryjnym
 • Wykorzystuje zlewki o niskiej lub wysokiej formie
 • 4 lub 6 pozycji mieszania
 • Przenośny (ET 730)

Testery flokowe  są przeznaczone do szeregu zastosowań - takich jak testowanie wydajności flokulacji lub czynników strącających.

 • Do użytku laboratoryjnego
  Wbudowana konstrukcja ułatwia użytkownikom wizualne porównywanie wielu próbek. Struktura jest malowana żywicą epoksydową i testowana pod kątem doskonałej odporności na działanie czynników chemicznych i korozję. Antypoślizgowa podstawa zapewnia stabilność zlewek podczas pracy.  
 • Podwójne wyświetlacze cyfrowe
  Dwa wyświetlacze znajdują się na panelu przednim. Jeden wyświetla RPM, drugi wyświetla czas pozostały do ​​zakończenia testu.  
 • Uniwersalny zasilacz 
  Zasilacz o niskiej energii (6 W) umożliwia podłączenie urządzenia do wszystkich częstotliwości i napięć na świecie (100–240 V / 50–60 Hz). Urządzenia są dostarczane z adapterami do sklepów w USA, UE i Wielkiej Brytanii.
 • Kontrola prędkości mieszania
   Z panelu przedniego można wybrać tę samą prędkość mieszania od 10 do 300 obr./min dla każdej pozycji, rzeczywista prędkość jest pokazywana na odpowiednim wyświetlaczu. Ponadto pręty mieszające można regulować na wysokość bez użycia narzędzi.
 • Funkcja timera
  Timer można ustawić na określoną liczbę minut (do 999), liczbę godzin (do 99) lub na tryb pracy ciągłej. Po upływie czasu instrument automatycznie się wyłączy, umożliwiając bezobsługową pracę urządzenia.
 • Podświetlane tło
  Panel za słoikami jest podświetlony - ułatwia wizualne porównywanie próbek.

Dane techniczne ET 730 ET 740 ET 730
Zasilacz 100–240 V / 50–60 Hz 100–240 V / 50–60 Hz 100–240 V / 50–60 Hz
Regulator czasowy 0-30 minut (ciągły) 0 - 999 minut lub 0 - 99 Stunden (ciągły) 0 - 999 minut lub 0 - 99 Stunden (ciągły)
Miejsca 4 4 6
Kontrola prędkości mieszania 20 - 40 - 50 - 100 - 200 obrotów na minutę 10-300 obrotów na minutę 10-300 obrotów na minutę
Wymagania CE CE CE
Wymiary 320 x 250 x 250 mm 347 x 260 x 645 mm 347 x 260 x 935 mm
Waga 4,8 kg 13 kg 17 kg
Model Wymiary
ET 730 320 x 250 x 250 mm
ET 740 347 x 260 x 645 mm
ET 750 347 x 260 x 935 mm

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.