Nefelometr Turb

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Automatyczne przełączanie zakresów pomiarowych AutoRange
  • Automatyczna kalibracja
  • Pomiary przepływowe
  • Nefalometryczna zasada pomiaru
  • Szybki czas reakcji
  • Zasilacz sieciowy 
  • Prosta obsługa
  • Zgodnie z normami DIN/ISO + US EPA

Nefalometr Turb 555 to bardzo precyzyjny miernik o szerokim zakresie pomiarowym od 0,0001 do 10 000 NTU do zastosowań od pomiarów wody pitnej i ultra czystej, poprzez kontrolę jakości napojów, skończywszy na pomiarach ścieków. Układ pomiarowy składający się z 4 elementów pozwala nie tylko na pomiar światła rozproszonego (90oC) czy przechodzącego, ale daje możliwość dokonania pomiarów porównawczych (ratio), dzięki czemu redukuje się wpływ na pomiar, np. barwy własnej próbki lub obcego światła. Prowadzenie obsługi odbywa się za pomocą prostego menu na poziomie pomiaru, kalibracji i konfiguracji. Rozbudowane funkcje AQS (np. kontrola interwału kalibracji czy zabezpieczenie hasłem dostępu do kalibracji i ustawień) pomagają w zapewnieniu jakości uzyskanych wartości pomiarowych ustawienia AQS podawane są także w dokumentacji wyników pomiaru. Dostawa obejmuje wszystkie niezbędne akcesoria do pomiaru. Obok bezciśnieniowych pomiarów przepływowych możliwe jest także kontynuowanie pomiarów w przepływie o ciśnieniu aż do 4 bar (naczynie przepływowe Flow-Turb).

Mętnościomierze laboratoryjne Turb 550 do pomiarów nefelometrycznych z automatyczną kalibracją 5-punktową, wyjściem RS 232, zintegrowanym zegarem czasu rzeczywistego i kontrolą interwału kalibracyjnego. Wybór zakresu pomiarowego od 0,01 do 1000 NTU odbywa się automatycznie. Przy pomiarach porównawczych istnieje możliwość jednoczesnego odczytu wartości aktualnie mierzonej i poprzedniej. Dostawa, oprócz aparatu ze skróconą instrukcją obsługi, obejmuje wyposażenie zawierające 3 puste kuwety, 3 standardy wtórne (0,02-10,0- 1000 NTU, AMCO® standardy także dla wody pitnej wg EN ISO 7027 względnie jako pierwszorzędowe standardy wg US EPA). Ciągłe pomiary w przepływie umożliwia specjalne naczynie przepływowe D-Turb.

Zasilany bateryjnie przenośny mętnościomierz Turb 355 z wolframową lampą zgodny z US EPA, w zakresie od 0 NTU do 1100 NTU. Jest poręczny, lekki i prosty w obsłudze. Przełączenie zakresu pomiarowego przebiega automatycznie dzięki funkcji AutoRange. Naciskając klawisz CAL miernik przechodzi w tryb kalibracji. Potem wystarczy umieścić wzorce w odpowiedniej kolejności w mierniku. Turb 355 T jako zestaw znajduje się w małej poręcznej walizce, która zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, np. standardy kalibracyjne (0,02 - 10,0 i 1000 NTU), puste kuwety i baterie. Urządzenie pracuje na 4 alkalicznomanganowych bateriach MICRO (AAA) i spełnia normę ochrony (IP 67) - jest wodoodporny.

Przenośny mętnościomierz Turb 430 do pomiarów nefelometrycznych (90o, światło podczerwone) zdgodny z DIN EN 27027, odpowiedni do wody pitnej. W zestawie: walizka z tacą z wytłoczeniami na miernik, kuwety i akcesoria, zestaw kalibracyjny (0,02-10-1000 NTU), 4 puste kuwety (28 mm), ściereczki czyszczące, śrubokręt, kabel interfejsowy AK 540/B. Opcjonalnie: dokująca stacja labolatoryjna LabStation LS Flex/430 z oprogramowaniem spełniajacym wymogi DPL (GLP) oraz zestaw akumulatorów z ładowarką Flex/430.

Dane techniczne: 

Dane techniczne Turb 355 T/IR Turb 430T/IR Turb 550/550 IR Turb 555/ Turb 555
Aplikacje Terenowe pomiary w ściekach, wodach powierzchniowych i gruntowych Terenowe aplikacje dla
Wszystkich badań wody,
m.in. woda do picia,
przemysł winiarski,
kontrola procesów
Praca laboratoryjna:
opcjonalnie przy użyciu
LabStation do aplikacji
do 1100 NTU/FNU
Precyzyjne
rutynowe
pomiary w
Laboratorium
Precyzyjne pomiary
w laboratorium łącznie
z kontrolą jakości
złożonych próbek oraz
dla bardzo wysokich
wartości mętności.
Źródło światła lampa wolframowa/IR-LED lampa wolframowa/IR-LED lampa wolframowa/
IR-LED
lampa wolframowa/IR-LED
Zakres
Pomiarowy
0-1100 NTU/FNU 0-1100 NTU/FNU 0-1000 NTU/FNU 0-10 000 NTU/FNU/FAU
Kalibracja automatyczna 1-3 punktowa automatyczna 3-punktowa automatyczna 1-3 punktowa Automatyczna 1-5 punktowa
Cechy specjalne Miernik terenowy Miernik terenowy
Interwał kalibracyjny
Dokumentacja kalibracji
Pamięć wartości
pomiarowych
Opcjonalnie: LabStation,
Lsdata
AQA
Możliwość pomiarów
przepływowych
(bezciśnieniowych)
Kompletne AQA z ochroną
hasłem, metoda ratio;
transmitancja, możliwość
pomiarów przepływowych
(bezciśnienowych/ do 4 bar)

 

 

Model Parametr Kalibracja Opcje
Turb 335 T 0-1100 NTU/FNU automatyczna 1-3 punktowa Lampa wolframowa
Turb 335 IR 0-1100 NTU/FNU automatyczna 3-punktowa IR-LED
Turb 430 T 0-1100 NTU/FNU automatyczna 1-3 punktowa Lampa wolframowa
Turb 430 IR 0-1100 NTU/FNU automatyczna 3-punktowa IR-LED
550 0-1000 NTU/FNU automatyczna 1-3 punktowa Lampa wolframowa
550 IR 0-1000 NTU/FNU automatyczna 1-3 punktowa IR-LED
555 0-10 000 NTU/FNU/FAU Automatyczna 1-5 punktowa Lampa wolframowa
555 IR 0-10 000 NTU/FNU/FAU Automatyczna 1-5 punktowa IR-LED

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.