PL EN

Mętnościomierz TB 300 IR

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Spełnia normę EN ISO 7027
  • Automatyczna regulacja ogólnego zakresu za pomocą standardowego zestawu T-Cal
  • Automatyczny zakres
  • Wysoka dokładność

Zmętnienie mierzy się zgodnie z normą EN ISO 7027 metodą nefelometryczną (światło rozproszone pod kątem 90°).
Źródło światła podczerwonego umożliwia pomiar próbek kolorowych i bezbarwnych.
Funkcja automatycznego wykrywania zakresu pomiarowego (Autorange) umożliwia bezpośredni pomiar mętności od 0,01 do 1100 NTU z dokładnością ± 2% do 500 NTU, a następnie ±5%.
Duży wyświetlacz graficzny, wybór kilku różnych języków oraz przyjazna dla użytkownika instrukcja obsługi sprawiają, że urządzenie jest niezwykle łatwe w obsłudze.
Aktualizacje oprogramowania (na przykład: języki) można pobrać bezpłatnie z naszej strony internetowej www.lovibond.com.Model TB 300 IR
Optyka Zmętnienie mierzy się zgodnie z normą EN ISO 7027 metodą nefelometryczną (światło rozproszone pod kątem 90°)
Dokładność ± 2 % odczytu lub ± 0,01 NTU, w zależności od tego, która wartość jest większa, w zakresie 0,01 - 500 NTU ; ± 5% odczytu w zakresie 500 - 1000 NTU
Cechy odporny na kwasy i rozpuszczalniki; klawiatura membranowa
Wyświetlacz wyświetlacz graficzny
Pasujące fiolki okrągłe kuwety 24mm
Interfejsy RS 232
Zasada pomiaru nefelometryczna (światło rozproszone pod kątem 90°)
Pamięć wewnętrzna 1000 zestawów danych
Zakres pomiaru 0,01-1100 NTU (autozakres)
Zasilanie 7 baterii niklowo-kadmowych
Auto wyłączanie TAK
Zegar zegar czasu rzeczywistego
Typ miernika stacjonarny
Warunki pracy 5 - 40°C przy 30 - 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary   265 x 195 x 70 mm
Waga 1000 g (z bateriami)Model Bateria
194000-B Tak

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.