PL EN

Mętnościomierz TB 300 IR

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Spełnia normy EN ISO 7027
  • Automatyczna ogólna regulacja zasięgu za pomocą standardowego zestawu T-Cal
  • Autoranging
  • Wysoka celność
Zmętnienie mierzy się zgodnie z normą EN ISO 7027 za pomocą środków nefelometrycznych (światło rozproszone pod kątem 90 °). Źródło światła podczerwonego umożliwia pomiar kolorowych i bezbarwnych próbek. Funkcja automatycznego wykrywania zakresu pomiarowego (Autorange) pozwala na  bezpośredni pomiar mętności od 0,01 do 1100 NTU z dokładnością od ± 2% do 500 NTU (± 5%). Duży wyświetlacz graficzny, wybór kilku różnych języków i przyjazna dla użytkownika instrukcja obsługi sprawiają, że urządzenie jest niezwykle łatwe w obsłudze. Aktualizacje oprogramowania (na przykład: języki) można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej www.lovibond.com.

Dane techniczne TB 300 IR
Optyka Zmętnienie mierzy się zgodnie z EN ISO 7027 za pomocą środków nefelometrycznych (światło rozproszone pod kątem 90 °)
Precyzja ± 2% odczytu lub ± 0,01 NTU, w zależności od tego, która wartość jest większa, w zakresie 0,01–500 NTU; ± 5% odczytu w zakresie 500 - 1000 NTU
Cechy odporny na kwasy i rozpuszczalniki; klawiatura membranowa
Wyświetlacz Wyświetlacz graficzny
Fiolki Okrągłe kuwety 24 mm
Autowyłączanie tak
Kalibracja automatyczna regulacja ogólnego zakresu za pomocą standardowego zestawu T-Cal
Aktualizacja Aktualizacja oprogramowania przez Internet
Interfejs RS 232
Skala 0,01 - 1100 NTU (autorange)
Mobilność Benchtop
Warunki środowiska 5 - 40 ° C przy wilgotności względnej 30 - 90% (bez kondensacji)
Wymagane normy CE
Wymiary 95 x 45 x 210 mm
Waga 450 g Model Bateria
194000-B Tak
194000 nie

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.