PL EN

Mętnościomierz AL

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Interfejs USB/RS 232
  • Pomiar światłem podczerwonym pod kątem 90 °
  • Pomiar kolorowych cieczy
  • Łatwa obsługa
  • 600 testów bez wymiany baterii
  • Łatwa kalibracja
  • Automatyczne ustalanie zakresu
  • Wysoka celność

Mętnościomierze serii AL to kompaktowe przyrządy służące do pomiaru zmętnienia na podczerwień AQUALYTIC do szybkiej i dokładnej analizy na miejscu. Mierzone są zgodnie z EN ISO 7027, światło rozproszone pod kątem 90 ° metodami nefalometrycznymi. Pomiary są wykonywane za pomocą światła podczerwonego, dlatego można zmierzyć zarówno kolorowe, jak i bezbarwne próbki wody. Dzięki konfigurowaniu interfejsu USB przesyłanie pomiarów jest niezwykle łatwe.

Automatyczne wykrywanie zakresu pomiarowego umożliwia bezpośredni pomiar zmętnienia. Duży wyświetlacz graficzny, wybór kilku różnych języków i przyjazne dla użytkownika instrukcje obsługi sprawiają, że urządzenie jest niezwykle łatwe w użyciu. Model AL400T-WL umożliwia łatwy pomiar zmętnienia zarówno na polu, jak i w laboratorium. Wykorzystując białe światło oraz detekcję 90° model spełnia wymagania dotyczące pomiaru zmętnienia EPA. Energooszczędny układ mikrootworów pozwala na wyprodukowanie 5000 testów na bateriach alkalicznych 4-AA o szacunkowej trwałości 7-10 lat. Nefalometr posiada funkcję Auto-Ranging, która automatycznie wybiera prawidłowy zakres zmętnienia dla próbki. Kalibracja jest prosta dzięki dołączonym standardom kalibracji.

Dane techniczne:

Dane techniczne AL255T-IR AL450T-IR AL400T-WL
Zakres 0,01 - 1100 NTU (Auto-range) 0.01 – 1100 NTU (Auto range) 0.01 to 1100 NTU
Dokładność ± 2,5% odczytu lub ± 0,01 NTU
500 - 1100 NTU: ± 5% odczytu
± 2 % odczytu lub 0.01 (0 - 500) (NTU) ± 5 % odczytu (500 - 1100) ± 2%odczytu lub 0.01 NTU (0-500 NTU)
± 3% odczytu (500-1100 NTU)
Źródło światła Światło
Podczerowne
Światło
Podczerwone
Światło białe
Wyświetlacz LCD LCD LCD
Klawiatura membrana z poliwęglanu, odporna na zachlapanie warunkowa odporność na kwasy i rozpuszczalniki;klawiatura z membraną z dźwiękiem
informacje zwrotne
5-kluczowa membrana z poliwęglanu,dowód bryzgów

 

Model Parametr Dokładność Opis
AL255T-IR 0,01 - 1100 NTU (Auto-range) ± 2,5%/5% Światło Podczerowne
AL450T-IR 0.01 – 1100 NTU (Auto range) ± 2 %/5% Światło podczerwone
AL400T-WL 0.01 to 1100 NTU ± 2%/3% Światło białe

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.