PL EN

Miernik SensoDirect 150

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Pomiar pH/redox, przewodnictwo, rozpuszczony tlen, TDS, temperatura 
 • Jedno urządzenie - pomiar kilku parametrów
 • Rejestrator danych w czasie rzeczywistym
 • Duży wyświetlacz cyfrowy
Wieloparametrowy ręczny przyrząd do oznaczania rozpuszczonego tlenu (O 2 ), stężenia O 2 , przewodnictwa, TDS, pH i ORP.

Cechy charakterystyczne:
 • Wiele parametrów w jednym urządzeniu
  SensoDirect 150 łączy zastosowania kilku przyrządów ręcznych w jednym urządzeniu.
  Został zaprojektowany jako wielofunkcyjne urządzenie do oznaczania pH, redoks, tlenu, przewodności i TDS.
 • Intuicyjne wskazówki dla użytkownika
  Wszystkie zmierzone wartości można wygodnie odczytać na dużym wyświetlaczu LCD.
 • Możliwe są różne kombinacje parametrów
  Dostępne są kombinacje pH + Con + TDS + Oxi, pH + Con + TDS, pH + Oxi i pH + Redox. 

Dane techniczne SensoDirect 150
Wyświetlacz Duży wyświetlacz LCD z regulacją kontrastu
Interfejs USB
Pamięć wewnętrzna Automatyczna lub ręczna pamięć danych, 16000 zestawów danych
Mobilność Przenośny
Wymagania CE
Klasa ochrony IP 51
Wymiary 120 x 40 x 220 mm
625 380 g
Model Opis Parametr
Zestaw 1 Pomiar pH / Con / TDS / Oxi / Temp. Przewodność 1) 0 - 200 µS / cm 2) 0,2 - 2,000 mS / cm 3) 2 - 20 mS / cm 4) 20-200 mS / cm Tlen 0–20 mg / l O 2 pH 0–14 TDS 1) 0 - 132 ppm 2) 132 - 1320 ppm 3) 1320 - 13200 ppm 4) 13200 - 132000 ppm Temperatura 0 - 60 ° C
Zestaw 2 pH / Con / TDS / Temp. Przewodnictwo 1) 0 - 200 µS / cm 2)0,2 - 2,000 mS / cm 3)2 - 20 mS / cm 4)20 - 200 mS / cm, pH 0 - 14, TDS 1) 0 - 132 ppm 2)132 - 1320 ppm 3)1320 - 13200 ppm 4)13200 - 132000 ppm Temperatura 0 - 60 ° C
Zestaw 3 Pomiar pH / Oxi / Temp. Tlen 0 - 20 mg / l O 2, pH 0 - 14 Temperatura 0 - 60 ° C
Zestaw 4 Pomiar pH / Redox / Temp. pH 0 - 14 Redoks -1999.9 - 1999.9 mV Temperatura 0 - 60 ° C

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.