PL EN

Miernik SD 400 Oxi L.

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Technologia luminescencji
 • Wysoka celność
 • Mała konserwacja
 • Bezdotykowy, optyczny pomiar
Miernik SD 400 łączy dokładność pomiaru z niewielką konserwacją dzięki najnowszej technologii luminescencji. Nadaje się do badań i nauczania, do zastosowania w pracach ściekowych i wodnych oraz w akwarystyce. Możliwy transfer danych przez USB.


Cechy charakterystyczne:
 • Nowoczesna technologia
  SD 400 Oxi L wykorzystuje optyczną technologię luminescencji. Twoja korzyść: wysoka dokładność pomiaru, szybka reakcja i absolutnie przyjazny dla użytkownika pomiar.
 • Niskie koszty utrzymania
  Dzięki technologii luminescencji elektrolit nie jest potrzebny. Dlatego regularne uzupełnianie nie jest już konieczne - a konserwacja jest ograniczona do minimum.
 • Zarządzanie danymi
  Za pomocą zintegrowanego oprogramowania („rejestratora danych”) gromadzenie i analiza danych jest uproszczona.
 • Nadaje się do oznaczania „rozcieńczenia BZT”
  Elektroda SD 400 Oxi L jest zoptymalizowana do standardowych butelek BZT (NS 19/26). Dlatego urządzenie idealnie nadaje się do zgodnego ze standardami oznaczania BZT rozcieńczającego BZT.

Dane techniczne SD 400 Oxi L.
Wyświetlacz Duży wyświetlacz LCD
Interfejs Micro USB
Dysk zewnętrzny Karta micro sd
Zasilacz Baterie Micro-USB 4 (AA)
Rejestrator danych Oprogramowanie do monitorowania i przechowywania danych
Autowyłączanie tak
Zasada pomiaru Optyczne DO
Skala Tlen 0 - 50 mg / l, nasycenie 0 - 500%, temperatura -5 do 50 ° C, barometr 51 do 112 kPa
Mobilność Przenośny
Warunki środowiska -5 ° C - 50 ° C
Wymagania CE
Klasa ochrony IP 54
Wymiary 98 x 54 x 162 mm
Waga 330 g

Model Opis
SD 400 Oxi L. Pomiar tlenu rozpuszczonego

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.