PL EN

Miernik aktywnosci wody AQUALAB TDL

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Odczyty aktywności wody w około 2 minuty
  • Wysoka dokładność ± 0,005 a w
  • Weryfikacja za pomocą niezależnych standardów soli
  • Przenośny
  • Precyzyjny odczyt
  • Kontrola administracyjna nad kalibracją i danymi
Miernik AQUALAB TDL wykorzystuje czujnik laserowy zdolny do dokładnego pomiaru nawet najtrudniejszych substancji lotnych. Jest łatwy w użyciu i zajmuje tylko kilka minut, aby zmierzyć dowolną próbkę - nawet sos sojowy, czysty alkohol i benzynę. TDL dostarcza odczyty, które zapewniają wysoką precyzję. 

Miernik TDL wykorzystuje laser dostosowany do pasma absorpcji wody. Promień lasera - o szerokości mniejszej niż jeden nanometr - blokuje cząsteczki wody bez względu na stężenie substancji lotnych. TDL jest w stanie poprawnie zmierzyć aktywność wody czystego alkoholu.

Mimo że jest to złożone urządzenie , TDL jest łatwy w użyciu. Jego czujnik nie ma ruchomych części i jest umieszczony w całkowicie szczelnej komorze na próbki. Co najważniejsze, nie wymaga kalibracji użytkownika. 

Laser TDL dokonuje pomiaru większości próbek w czasie 5 minut. W porównaniu z innymi urządzeniami, których odczyt trwa prawie godzinę, daje to znaczną oszczędność czasu i szybsze pomiary jakości, niezależnie od składników w próbce.

Dane techniczne AQUALAB TDL
Typ czujnika laser diodowy
Aktywność wodna Zakres:0,000 - 1,000 a w
Rozdzielczość: 0,0001 a w
Dokładność:  ± 0,005 @ 25 ° C
Powtarzalność: 0,001 wag
Czas czytania

 5 min

Temperatura 25 ◦C standard; 15 do 50 ◦C (z kalibracją)
Rozdzielczość: 0,01 ° C 
Dokładność: ± 0,2 ° C

Stabilność temperaturowa

Zakres wybierany przez użytkownika, wewnętrzna kontrola termoelektryczna

Przykładowa pojemność naczynia Zalecane 7,5 ml
Wymiary obudowy 26,7 x 17,8 x 12,7 cm
Waga 3,1 kg
Środowisko działania

4 do 50 ° C; 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Model Parametr Opcje
TDL aktywność wodna, temperatura laser diodowy

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.