PL EN

Fotometr płomieniowy FP

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 

  • Pomiar elementów zasadowych
  • Dwa porty USB
  • Spalanie propanem, butanem lub mieszanką
  • Pomiary do 3 próbek jednocześnie
  • Zasilanie 230 V, 50 Hz, 75 W
  • Wymiary 47x49x44 cm
  • Wyświetlacz LCD
  • Czas podgrzewania 15 minut
  • Objętość próbki < 1ml

Fotometr płomieniowy FP 8800 jest używany do precyzyjnych i niedrogich pomiarów stężenia elementów zasadowych w roztworach wodnych. Fotometr został skonstruowany dla zastosowań w przemyśle. Dwa porty USB są przeznaczone do przesyłu danych (np. w formacie .csv) lub uaktualnień oprogramowania firmowego z dysku przenośnego USB. 

Do wykonywania spalań stosuje się propann lub butan,co pozwala na pomiary fotometrem płomieniowym nawet do trzech próbek na raz. Dodatkowo wymagane jest czyste i suche powietrze. Pomiary mogą być wykonywane z wewnętrznymi standardami lub bez nich.

Roztwory standardowe używane są do kalibracji, natomiast roztwory kontrolne są stosowane przy weryfikacji wyników. 

Dane techniczne:

Dane techniczne: FP 8800
Zakres pomiarów Sód 0.01-1000 mg/l
Potas 0.02-1000 mg/l
Lit 0.02-1000 mg/l
Odczyt pomiarów Max czterocyfrowy
Dokładność VK < 0,5% (przy standardzie 1 mg/l)
Stabilność  dryft < 1%/15 min
Limity detekcji Sód   1 µg/l
Potas 2 µg/l
Lit     1 µg/l
Selekcja spektralna Dokładne filtry interferencyjne
Sód    589 nm
Potas  768 nm
Lit      671 nm
Wydajność próbki ok. 300 próbek na godzinę
Objętość próbki < 1 ml
Kalibracja Przy liniowej charakterystyce:
kalibracja dwupunktowa

Przy nieliniowej charakterystyce:
dostrojenie do 6 standardów
Baza wymiarowa Pomiary z wewnętrznymi standardami lub bez nich
Metody 99 dowolnie definiowalnych metod
Przechowywanie wyników 999 pomiarów
Spalanie z zastosowaniem gazów Propan, butan lub ich mieszanka
Powietrze skompresowane Wolne od oleju, wody i cząsteczek: ~13 Nl/min,
 0.9-1.5 bar
Okres podgrzewania Ok. 15 min
Sterowanie Ekran dotykowy, mysz na USB
Wyświetlacz 8,4" TFT-LCD, 800x600 Pixel
Języki Angielski, niemiecki
Interfejsy 1x PROFIBUS DP (process interface)
2x Ethernet (intranet, LIMS)
2x RS-232 (wielofunkcyjne)
2x USB
Zasilanie  230 V, 50 Hz, 75 W
Wymiary (WxHxD) 47x49x44 cm

Model Zakres pomiarowy [o] Dokładność
FP 8800 Sód, potas, lit 0,5%

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.