PL EN

Fotometr Mi

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Pomiar chloru, amoniaku, żelaza, fosforanów oraz mętności cieczy
  • Duża dokładność
  • Natychmiastowy odczyt
  • Automatyczne wyłączanie po 10 minutach nieużywania
  • Wymiary 192 x 104 x 52 mm
  • Waga 380 g
  • Bateria 1x 9V
  • Środowisko do 50 ° C
  • Maksymalna wilgotność względna 100%

Fotometry Milwaukee serii Mi to mikroprocesorowe przyrządy służące do pomiarów chloru, amoniaku, żelaza, fosforanów oraz mętności cieczy. Urządzenia te odznaczają się dużą dokładnością odczytu oraz natychmiastowymi wynikami pomiarów. W zależności od przeznaczenia modelu fotometry znajdują zastosowanie w zabiegach basenowych, domowych środków czyszczących, dodatków do zmywarek czy produktach do uzdatniania wody. W swojej ofercie posiadamy również mętnościomierz służący do pomiaru stężenia nierozpuszczonych, zawieszonych cząstek obecnych w cieczy. W przypadku zastosowań do wody pitnej zmętnienie jest dobrym wskaźnikiem jakości wody.

Wykrywanie amoniaku w systemach uzdatniania wody jest szczególnie ważne dla właścicieli akwariów i operatorów gospodarstw rybackich. Amoniak jest wysoce rozpuszczalny w wodzie i bardzo toksyczny dla ryb. Właściciele gospodarstw rybackich muszą monitorować i utrzymywać staranną kontrolę poziomu amoniaku, aby zapewnić optymalne warunki wody dla swoich zasobów.

Fotometry umożliwiają prace również w terenie, gdy pomiar w laboratorium nie jest możliwy. Dodatkowo wyposażone są w twardy futerał, dzięki któremu urządzenie można bezpiecznie przechowywać.

 

Dane techniczne: 

Dane techniczne Parametr Zasięg Precyzja Metoda Detektor światła
Mi 404 Chlor 0,00 do 5,00 mg / l ± 0,04 mg / l adaptacja metody USEPA 330.5 i metody standardowej 4500-Cl G fotokomórka krzemowa, filtr interferencyjny wąskopasmowy 525 nm
Mi 405 Amoniak 0,00 do 9,99
mg / l 
± 0,10 mg / l adaptacja metody Nesslera fotokomórka krzemowa i filtr interferencyjny wąskopasmowy 466 nm
Mi 406 Chlor 0,00 do 5,00 mg ± 0,04 mg / l  adaptacja metody USEPA 330.5 i metody standardowej 4500-Cl G fotokomórka krzemowa, filtr interferencyjny wąskopasmowy 525 nm
Mi 407 Amoniak 0,00 do 3,00 mg / l ± 0,04 mg / l  adaptacja metody Nesslera fotokomórka krzemowa, filtr interferencyjny wąskopasmowy 466 nm
Mi 408 Żelazo 0,00 do 5,00 mg / l ± 0,03 mg adaptacja metody USEPA 315 i metody standardowej 3500 - Fe B fotokomórka krzemowa, filtr interferencyjny wąskopasmowy 525 nm
Mi 411 Chlor 0,00 do 5,00 mg / l  ± 0,04 mg / l  adaptacja metody USEPA 330.5 i metody standardowej 4500-Cl G fotokomórka krzemowa, filtr interferencyjny wąskopasmowy 525 nm
Mi 412 Fosforany 0,00 do 2,50 mg / l PO4 ± 0,04 mg / l  adaptacja metody kwasu askorbinowego fotokomórka krzemowa, wąskopasmowy 610 nm
Mi 413 Chlor 0,00 do 10,00 mg / l  ± 0,10 mg / l  adaptacja metody USEPA 330.5 i metody standardowej 4500-Cl G fotokomórka krzemowa, filtr interferencyjny wąskopasmowy 525 nm
Mi 414 Chlor 0,00 do 20,00 mg / l  ± 0,4 mg / l Adaptacja metody tiocyjanianu rtęci (II) fotokomórka
krzemowa i filtr
Interferencyjny
Wąskopasmowy
466 nm
Mi 415 Zmętnienie 0,00 do 50,00 FNU ± 0,5 FNU wykrywanie rozproszonego światła fotokomórka krzemowa

Model Parametr Wymiary
Mi 404 Chlor 192 x 104 x 52 mm
Mi 405 Amoniak 192 x 104 x 52 mm
Mi 406 Chlor 192 x 104 x 52 mm
Mi 407 Amoniak 192 x 104 x 52 mm
Mi 408 Żelazo 192 x 104 x 52 mm
Mi 411 Chlor 192 x 104 x 52 mm
Mi 412 Fosforany 192 x 104 x 52 mm
Mi 413 Chlor 192 x 104 x 52 mm
Mi 414 Chlor 192 x 104 x 52 mm
Mi 415 Zmętnienie 192 x 104 x 52 mm

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.