PL EN

Analizator metali ciężkich IONIX do wina

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA IONIX
 • Analiza próbek wina, innych napojów i żywności
 • Umożliwia pomiar kadmu, miedzi, ołowiu i cynku 
 • 5 technik analizy
 • Wysoka czułość urządzenia
 • Matryce nie wymagają wstępnej obróbki
 • Idealny do rutynowych analiz
IONIX to urządzenie do analizy o wysokiej czułości, zdolne do wykrywania śladów metalu w prostych lub złożonych matrycach. Duża szybkość pomiaru potencjalnych zmian, wraz z ich późniejszym przetwarzaniem, pozwala osiągnąć wysoki poziom wykrywalności (często poniżej ppb). Zatem bardzo małe ślady metali mogą być dokładnie i wielokrotnie wykrywane i określane ilościowo. 

W przeciwieństwie do innych podobnych technik, analizy mogą być przeprowadzane również na próbce ORYGINALNEJ. Matryce nie wymagają wstępnej obróbki chemicznej oraz  fizycznej. Ponadto próbki nie są niszczone podczas analiz. To sprawia, że ​​IONIX jest idealny do rutynowych analiz i do użytku przez niewykwalifikowany personel. Dzięki niewielkim rozmiarom można wykonać analizy na miejscu. 

Charakterystyka
 • Zasilanie: 115-230 Vac +/- 10% 50-60 Hz 35VA.
 • Wymiary: S200 x G230 x W350 mm.
 • Waga: 8,5 kg
 • Porty: USB, RS232C.
 • Urządzenie zgodne z rozporządzeniem EC 466/2001.
Metody pomiaru:
 • metodę strippingu potencjometrycznego (PSA);
 • metodę srippingu stałego prądu anodowego (CCSA);
 • metodę woltamperometrii pulsowa różnicowa (DPS);
 • metodę woltamperometrii prostokątnej (SQW);
 • metodę woltamperometrii cyklicznej(CYV).
Parametry elektryczne:
 • Napięcie wyjściowe: ± 12V
 • Czas odpowiedzi: d100μs
 • Impedancja wyjściowa: e100M&
 • Zakresy prądów: ± 2mA do ± 2nA
 • Rozdzielczość: 16 bitów
 • Zakres napięcia wejściowego: ± 10V
 • Impedancja wejściowa: ± 1012 i
 • Prąd upływu wejściowego: d10pA
 • Szum wejściowy: d25μVpp
 • Konwersja analogowo-cyfrowa:
 • Zakres potencjału: ± 4096 mV
 • Rozdzielczość: 16 bitów (± 125 μV)
 • Szybkość konwersji: e100 K próbki/ek
Elektrody:
Zestaw zawiera trzy elektrody:
 • elektroda grafitowa;
 • elektroda referencyjna Ag/AgCl;
 • elektroda platynowa.
Mieszadło:
Zestaw zawiera mieszadło w celu zachowania odpowiedniej mobilności jonów. Prędkość
obrotowa modyfikowana jest przez oprogramowanie.

Zawór gazu:
Istnieje możliwość wprowadzenia gazu obojętnego do roztworu próbki w celu usunięcia całego
tlenu.

Naczynie na próbki:
Pojemnik na próbki może zostać wykonany ze szkła borokrzemowego lub z polietylenu.
Oprogramowanie QuarX.
 
Minimalne wymagania dla komputera PC (komputera nie ma w zestawie):
 • Procesor: Pentium® III
 • Pamięć systemowa: 1 GB pamięci RAM (zalecane 52 GB)
 • Wolne miejsce na dysku twardym: 100 Mb
 • Jednostka CD-ROM: Tak
 • Port szeregowy: porty szeregowe nr 2 (RS-232 lub USB)
 • Monitor: monitor VGA (1280x1024) lub więcej
 • Drukarka: drukarka zgodna z dowolnym systemem Windows
 • System operacyjny: Microsoft® Windows ”XP.
Model Parametr
Analizator metali ciężkich SQOJ064538

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.