+
Firma Danlab


OFERTA


Na zapytanie z Państwa Strony zostaje przygotowana wiążąca oferta.
Oferta zawiera cenę produktu, termin związania, sposób dostawy, termin dostawy, numer oferty, sposób i termin zapłaty oraz inne informacje istotne dla Państwa np. opis produktów, dodatkowe dane techniczne.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


Prosimy o składanie zamówień w formie pisemnej (poprzez fax. 85 661 28 66,e-mail biuro@danlab.pl oraz listownie). Jeżeli zamówienie składane jest na podstawie przygotowanej oferty cenowej, prosimy o powołanie się na jej numer.


REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Składane przez Państwa zamówienia są realizowane przez Dział Sprzedaży.
W odpowiedzi na złożone zamówienie otrzymują Państwo pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie zawiera numer oferty zgodnie z którą zostało złożone zamówienie, numer Państwa zamówienia, nazwę produktu wraz z podaniem numeru katalogowego, jego ceny oraz terminu dostawy.

Składając zamówienia bardzo prosimy o podawanie pełnej nazwy płatnika oraz adresu dostawy jeśli jest inny niż dane płatnika.

Wszelkie nieprawidłowości i zastrzeżenia zawarte w potwierdzeniu prosimy zgłaszać w przeciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia.
Brak zgłoszenia stanowi akceptację zawartych w piśmie warunków.


DOSTAWA TOWARU

Przed dostarczeniem towaru zostają Państwo powiadomieni na co najmniej 24 godziny przed planowaną wysyłką towaru. Celem uniknięcia jakiejkolwiek pomyłki ponownie potwierdzamy dane do faktury i wysyłki towaru. Towary wysyłamy firmą kurierską, transportem ubezpieczonym do wartości zakupu.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru powstałego podczas transportu, reklamacja rozpatrywana będzie po przedstawieniu spisanego w chwili otrzymania towaru, w obecności pracownika firmy kurierskiej, protokołu szkody.

Przy zamówieniach o wartości niższej niż 1000,00 zł netto zastrzegamy sobie prawo do naliczania opłaty za transport. Opłata uwidaczniana jest na ofercie oraz potwierdzeniu złożenia zamówienia.


SERWIS


Zapewniamy Państwu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na oferowane przez nasz produkty. W przypadku urządzeń wymagających montażu, uruchomienia i przeszkolenia nasi pracownicy służą Państwu swoją pomocą. Warunki gwarancji są ściśle określone w karcie gwarancyjnej produktu.Zaznaczamy, iż firma Danlab nie jest sklepem internetowym.


  
Nowości!
Odwiedź Nas!!

Przedstawicielstwo


CERTYFIKATY