PL EN

Wybierz kategorię

 • Urządzenia chłodnicze

  Urządzenia chłodnicze

  Chłodziarki farmaceutyczne Chłodziarki laboratoryjne Lodówki laboratoryjne Liebherr Zamrażarki laboratoryjne Chłodziarko-zamrażarki Szafy chłodnicze Chłodziarki do krwii Zamrażarki do osocza Zamrażarki niskotemperaturowe Wytwornice płatków lodu Boksy termostyczne Liofilizatory

  Wybierz
 • Urządzenia grzewcze

  Urządzenia grzewcze

  Suszarki laboratoryjne Cieplarki laboratoryjne Komory klimatyczne Komory fitotronowe Inkubatory CO2 Piece laboratoryjne Łaźnie wodne Mineralizatory Palniki gazowe

  Wybierz
 • Przygotowywanie prób

  Przygotowywanie prób

  Wirówki laboratoryjne  Wyparki próżniowe Reaktory laboratoryjne Mieszadła mechaniczne Mieszadła magnetyczne Płyty grzewcze Wytrząsarki laboratoryjne Homogenizatory Pompy próżniowe Biurety cyfrowe Liczniki kolonii bakterii

  Wybierz
 • Badania właściwości

  Badania właściwości

  Mierniki laboratoryjne Spektrofotometry i Refraktometry Gęstościomierze Polarymetry i Fotometry Mierniki punktu topnienia Wagi laboratoryjne Termometry laboratoryjne Rejestratory laboratoryjne Urządzenia do pomiaru BZT Spektroskopy i Elektrolizery Desymetry i termodensymetry Alkoholomierze

  Wybierz
 • Oczyszczanie <br> i sterylizacja

  Oczyszczanie
  i sterylizacja

  Zmywarki laboratoryjne Systemy oczyszczania wody Autoklawy Myjki ultradźwiękowe Wyposażenie Banków Mleka

  Wybierz
 • Meble <br> i dygestoria

  Meble
  i dygestoria

  Systemy mebli laboratoryjnych Dygestoria laboratoryjne Dygestoria nastołowe Komory laminarne Szafy bezpieczeństwa Odciągi miejscowe Krzesła laboratoryjne Wanny wychwytowe Dygestoria nastołowe Regały i kontenery

  Wybierz

Szczegółowo analizujemy Państwa potrzeby

Ofertę zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.

Ofertę przygotowujemy z niezwykłą dokładnością

Produkty dobieramy starannie pod kątem potrzeb, preferencji i jakości.

Zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów

Nasz doświadczony Zespół, pomoże Państwu przy realizacji, nawet najbardziej skomplikowanych i wymagających projektów

Jesteśmy liderem w branży wyposażenia laboratorium

Posiadamy umowy dystrybucyjne z największymi producentami krajowymi jak i zagranicznymi

Współpracujemy z zaufanymi partnerami

Rengli
Vacuubrand
Lec medical
Ohaus
Labcold
Scotsman
Lovibond
Mettler Toledo
Raypa
Telstar
Hydrolab
Liebherr
kruss
steroglass
acesos
2mag
Kern
scotsman
delta
Testo

Kompleksowe wyposażenie laboratorium i sprzęt laboratoryjny - Danlab

Nasza firma zapewnia wysokiej jakości sprzęt laboratoryjny, dzięki którym wyposażymy każde laboratorium w niezbędny sprzęt do codziennej pracy. Oferujemy wszelkiego rodzaju przyrządy pomiarowe, a także wszelaki specjalistyczny sprzęt chemiczny, taki jak np.: urządzenia chłodnicze, urządzenia grzewcze, szkło laboratoryjne, preparaty do dezynfekcji, urządzenia do przygotowywania prób oraz oczyszczania i sterylizacji, jak również sprzęt laboratoryjny umożliwiający badania właściwości, a także drobny asortyment laboratoryjny.

Danlab kompleksowo wyposaży laboratorium chemiczne

Posiadamy w sprzedaży zarówno szkło i sprzęt laboratoryjny jak i meble laboratoryjne przeznaczone do pracy w przestrzeni chemicznej, która jesteśmy w stanie indywidualnie zaaranżować.

Ponieważ firmą tworzą chemicy, jak również osoby z wykształceniem pokrewnym zapewniamy wykwalifikowaną pomoc i profesjonalny dobór sprzętu laboratoryjnego oraz mebli laboratoryjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Twojego laboratorium. W przypadku zaawansowanego sprzętu laboratoryjnego dołączamy certyfikaty i testy oraz przeprowadzamy kwalifikację sprzętu. Nasze zaangażowanie sprawia, że wyposażenie laboratorium dobieramy w bardzo krótkim czasie.

Nasz asortyment jest bardzo zróżnicowany

Od profesjonalnych zamrażarek i chłodziarek po drobny sprzęt laboratoryjny i medyczny. Dostarczamy praktycznie wszystko, co potrzebne jest do wyposażenia Twojego laboratorium. Nasz sklep oferuje konkurencyjne ceny i bogaty asortyment w każdym budżecie. Dostarczamy sprzęt laboratoryjny wyłącznie od renomowanych producentów takich jak: Lec Medical, Telstar, Labcold, Ohaus, Mettler Toledo, Steroglass, Raypa, Kruss czy Vacuubrand. Wykonujemy montaż, a także szkolenie w obszarze obsługi i eksploatacji sprzętu laboratoryjnego. Nasi pracownicy stale odbywają szkolenia u producentów oferowanego wyposażenia laboratorium podnosząc w ten sposób swoje kwalifikację. Poza stałą ofertą szkła i sprzętu laboratoryjnego dostępną na naszej stronie internetowej, oferujemy Państwu także możliwość zaplanowania Państwa laboratorium, które wykonamy na Państwa na zapytanie.

Liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte podczas targów specjalistycznych są dowodem na to, iż Danlab to zaufany partner w zakresie dostaw sprzętu do Twojego laboratorium.

Zadowolenia Państw jest naszym priorytetem, a satysfakcja z naszego sprzętu laboratoryjnego najlepszym dowodem na wysiłek poświęcony w jego dobór , dlatego opinie naszych klientów są dla nas bardzo ważne. Serdecznie zapraszamy do zapoznaniu się z naszym asortymentem w zakresie wyposażenia laboratorium w firmie DANLAB

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.