+
Kompleksowe wyposażenie laboratorium___________________________________________________


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

OFERTA

Na zapytanie z Państwa strony (złożone telefonicznie- tel. 85 661 28 66, poprzez fax - 85 661 28 66 wew. 114), e-mailem: biuro@danlab.pl, lub z poziomu strony internetowej) zostaje przygotowana wiążąca oferta. Oferta zawiera cenę produktu, termin związania, sposób dostawy, termin dostawy, numer oferty, sposób i termin zapłaty oraz inne informacje istotne da Państwa np. opis produktu, dodatkowe dane techniczne.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
Prosimy o składanie zamówień w formie pisemnej (poprzez fax- 85 661 28 66 wew. 114), e-mailem: biuro@danlab.pl, z poziomu strony internetowej oraz listownie). Jeżeli zamówienie składane jest na podstawie oferty sporządzonej przez firmę DANLAB prosimy o powołanie się na jej numer.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane pisemnie. Potwierdzenie zawiera numer zamówienia, numer oferty na podstawie której zamówienie zostało złożone, cenę zamówionego asortymentu, termin realizacji (określany jako tydzień roku kalendarzowego), nazwę płatnika i adres dostawy. Wszelkie nieprawidłowości i zastrzeżenia zawarte w potwierdzeniu prosimy zgłaszać w przeciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia, brak zgłoszenia stanowi akceptację zawartych w piśmie warunków.

DOSTAWA TOWARU

Przed dostarczeniem towaru na co najmniej 24 godziny zostaniecie Państwo powiadomieni o gotowości do wysyłki. Celem uniknięcia jakiejkolwiek pomyłki ponownie potwierdzamy dane do faktury i wysyłki towaru. Towary wysyłamy firmą kurierską transportem ubezpieczonym do wartości zakupu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru powstałego podczas transportu, reklamacja rozpatrywana będzie po przedstawieniu spisanego w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu szkody- w chwili otrzymania towaru. Przy zamówieniach o wartości niżej niż 500 PLN netto zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłat za transport, opłata uwidoczniona jest na ofercie i potwierdzeniu.

SERWIS

Zapewniamy Państwu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na oferowane przez nas urządzenia. W przypadku urządzeń wymagających montażu, uruchomienia i przeszkolenia nasi pracownicy służą Państwu swoją pomocą. Warunki gwarancji są ściśle określone w karcie gwarancyjnej produktu.

Firma DANLAB nie jest sklepem internetowym.    

  
Nowości!
Odwiedź Nas!!

Przedstawicielstwo


CERTYFIKATY